Срокът за връщане е удължен до 21 януари за покупки, направени след 20 ноември