Verkoopvoorwaarden

Beleid inzake ruilen en/of retourneren

Laatste herziening: 01/01/2020

6.1. Ruil- en/of retourneervoorwaarden

Als de klant na ontvangst van de bestelling niet tevreden is, stelt Mango hem of haar in de gelegenheid om de maat van het gekochte artikel te ruilen of het artikel te retourneren, binnen een termijn van 60 dagen, te tellen vanaf de ontvangstdatum, mits het artikel ongebruikt en niet beschadigd is. Zo kan Mango het ruilen van gebruikte of beschadigde artikelen weigeren (mits het niet om een defect gaat). Om hygiënische redenen zijn bad- en ondermodeartikelen voorzien van een bescherming die vermijdt dat zij gepast of gebruikt kunnen worden. Als u dit soort artikelen wilt ruilen, mogen zij in geen geval van het etiket en de bescherming zijn ontdaan.

Mondmaskers kunnen om gezondheids- en hygiënische redenen niet geruild of geretourneerd worden.

De artikelen kunnen niet voor een ander model worden geruild, enkel voor een andere maat. Om een artikel voor een ander te ruilen, dient het geretourneerd en opnieuw besteld te worden.

De gekochte artikelen die worden geretourneerd moeten zorgvuldig ingepakt en met het afleveringsbewijs of het juist ingevulde retourneringsformulier verzonden worden.

Indien men bij het ruilen of retourneren niet over het genoemde afleveringsbewijs beschikt, kan het retourneringsformulier worden gedownload vanaf de pagina met de bestelling (onder Mijn bestellingen van het onderdeel Mijn rekening, als men geregistreerd is, of van het onderdeel Orders, wanneer men niet is geregistreerd) beschikbaar op Mango.com.

6.2. Ruilen en/of retourneren in de winkel

Artikelen die via deze website zijn gekocht maken deel uit van de collectie die te koop is in de winkels van het MANGO concern. Daarom biedt Mango de mogelijkheid om de maat van hetzelfde artikel, afhankelijk van de voorraad van de winkels, om te ruilen of het te retourneren. Alle artikelen kunnen in willekeurige winkel in Nederland worden geretourneerd.

Bij retourneringen krijgt men in de winkel een kassabon als bewijs van retournering en zal de terugstorting van het desbetreffende bedrag worden aangevraagd. De gegevens van de retournering zullen worden verzonden naar ons hoofdkantoor in Palau-Solità i Plegamans, van waaruit het desbetreffende bedrag op dezelfde betaalwijze als die voor de aankoop is gebruikt zal worden terugbetaald.

6.3. Ruilen en/of retourneren per post

Ook kunnen de gekochte artikelen voor een andere maat geruild of geretourneerd worden door het pakket af te geven bij een PostNL servicepunt, postkantoor of postagentschap.

Zoek hier het afgiftepunt bij jou in de buurt.

In dit geval moet je het retourneringsetiket dat we bij je order hebben meegestuurd op het pakket plakken, samen met de afleveringsbon.

Als je het niet kunt vinden, neem dan contact op met de Klantenservice en zij zullen het weer naar je toe sturen.

Deze dienst is niet beschikbaar als je je order op Mangooutlet.com of via de iPad in een winkel van de MANGO Groep hebt geplaatst.

6.4. Retourneren van in de winkels via de iPad geplaatste bestellingen

Bestellingen die via een iPad in de winkel zijn gedaan kunnen in elke Mango winkel in Nederland worden geretourneerd.

In dit geval is het niet mogelijk om te ruilen.

6.5. Ontbindingsrecht

De klant heeft het recht om deze overeenkomst binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder enige rechtvaardiging te ontbinden.

De ontbindingstermijn vervalt 14 kalenderdagen nadat de klant de artikelen heeft gekocht. Het recht op ontbinding kan niet worden uitgeoefend op van een beschermstrip voorziene ondermode waarvan deze beschermstrip na bezorging is verwijderd.

Om gebruik te maken van het ontbindingsrecht is het nodig om de beslissing om de overeenkomst te ontbinden door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld, een per post of e-mail verzonden brief) aan ons door te geven.

Post
MANGO
Klantenservice
Calle Mercaders 9-11
Pol. Ind. Riera de Caldes
C.P. 08184 Palau-Solità i Plegamans 
Barcelona (Spanje)

Telefoon
0900 0401 630 (gesprek voor gezamenlijke rekening)

E-mail
contact@mango.com

Wij herinneren je eraan dat je de gegevens van je betaalpassen niet via e-mail of social media moet verstrekken. Hier meer informatie.

De klant kan dit modelformulier gebruiken, hoewel het niet verplicht is.

Om te voldoen aan de ontbindingstermijn dient het bericht met betrekking tot het feit dat u gebruik wilt maken van dit recht te worden opgestuurd voordat de betreffende termijn is vervallen.

Gevolgen van de ontbinding

Bij ontbinding betalen wij alle na aankoop ontvangen bedragen aan de klant terug, met inbegrip van de bezorgkosten (met uitzondering van de extra gemaakte kosten in verband met een door de klant gekozen andere, duurdere bezorgwijze dan de gebruikelijke bezorgwijze die wij bieden) zonder onterechte vertraging en, in ieder geval, uiterlijk 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop wij op de hoogte zijn gebracht van de beslissing om de onderhavige overeenkomst te ontbinden. We zullen overgaan tot voornoemde terugstorting door middel van dezelfde betaalwijze als de klant aanvankelijk heeft gebruikt voor de betaling, tenzij de klant uitdrukkelijk anders heeft bepaald. In ieder geval hoeft de klant geen extra kosten i.v.m. de terugstorting te betalen.

Wij kunnen de terugstorting uitstellen totdat wij de goederen hebben ontvangen of totdat de klant een bewijs van de retourzending van die goederen heeft ingediend, naargelang aan welke voorwaarde het eerst wordt voldaan.

De klant dient ons de goederen rechtstreeks en onverwijld retour te sturen of terug te geven en, in ieder geval, uiterlijk binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop de klant ons zijn/haar beslissing om de overeenkomst te ontbinden heeft gemeld. De termijn wordt als vervallen beschouwd als de goederen worden teruggezonden voordat die termijn is geëindigd.

Om de goederen terug te zenden kunnen klanten gebruik maken van de diensten die Mango hen ter beschikking stelt, zoals gratis retourneren in winkels of gratis retourneren via PostNL.

Voor meer inlichtingen over de retourneringsvoorwaarden verwijzen wij u naar de sectie Ruilen en retourneren.

6.6. Terugbetalingen

Zodra de artikelen zijn ontvangen controleert Mango of ze in goede staat verkeren en gaat vervolgens over tot het verzenden van de gewenste maat als het om een ruiling gaat of, bij retourneringen, tot het terugstorten van het betaalde bedrag met dezelfde betaalmethode als gebruikt is bij de aankoop.

De termijn voor de terugstortingen kan variëren van 3 tot 12 werkdagen vanaf het moment waarop de teruggezonden artikelen in het magazijn van Mango worden ontvangen. Zodra de staat van de teruggezonden artikelen is gecontroleerd, wordt de klant per e-mail hierover op de hoogte gebracht.

Als je gebruikmaakt van het recht op ontbinding van de bestelling, dan bedraagt de maximum termijn om het door de consument voor de producten betaalde bedrag terug te storten, 14 kalenderdagen vanaf de koopontbinding.

De teruggezonden artikelen worden altijd op dezelfde manier terugbetaald als de bij aankoop gebruikte betaalwijze.

Als Mango bij vergissing een ander dan het bestelde artikel heeft verzonden of wanneer de kwaliteit van het verzonden artikel niet in orde is, stort Mango na controle van de vergissing of het defect, het bedrag van het geretourneerde artikel en de verzendkosten terug. Indien een bestelling met een defect per gewone post wordt teruggezonden, zal Mango de verzendkosten terugbetalen mits de klant het betalingsbewijs van de retourzendkosten in het pakket voegt. De terugstorting van de verzendkosten geschiedt na die van de artikelen.