Privacy- en cookiebeleid

Laatste herziening:

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

PUNTO FA, S.L. ("MANGO"), met fiscaal identificatienummer B-59.088.948, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt op onze platforms (waarbij onder platforms worden verstaan het gebruik van de website, de app van MANGO of de apparatuur die je in onze fysieke winkels aantreft, evenals de gegevens die voortvloeien uit je relatie met MANGO). Je kunt contact opnemen met MANGO via de volgende middelen:

 • Postadres:
 • Klantenservice, Carrer dels Mercaders 9-11 (Polígono Industrial Riera Caldes), 08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona), Spanje.
 • E-mail:
 • personaldata@mango.com

MANGO heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld met wie je contact kunt opnemen en/of elke kwestie met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kunt melden door een e-mail te sturen naar dpo@mango.com of door te schrijven naar het volgende postadres: Oficina DPO, Carrer dels Mercaders 9-11 (Polígono Industrial Riera Caldes), 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona), Spanje.

Welk type persoonsgegevens verzamelt en verwerkt mango?

MANGO kan rechtstreeks uit jouw relatie en gebruik van onze diensten de volgende gegevens en/of categorieën van gegevens verzamelen: i) identificatie- en contactgegevens; ii) gegevens over persoonlijke kenmerken; iii) economische gegevens zoals creditcard (PAN+CVV2) in overeenstemming met de PCI DSS-normen die zullen worden gebruikt voor de verwerking van betalingen als je een van onze artikelen koopt of, in geval van de retournering van artikelen voor overschrijvingen, het rekeningnummer waarop wij de terugbetaling van je aankoop moeten verwerken; iv) gegevens die zijn waargenomen bij de aankoop van onze producten en de consumptiegewoonten en -voorkeuren van onze klanten; v) gegevens over het gebruik van de platforms van MANGO.

Voor welk doel verwerken we je persoonsgegevens en wat is de rechtsgrond?De doeleinden waarvoor MANGO je persoonsgegevens kan verwerken zijn de volgende:

A) AANMAKEN VAN EEN GEBRUIKERSACCOUNT

  • Beheer van je registratie zal leiden tot het aanmaken van een account als MANGO-gebruiker. Met deze account kun je alle vragen met betrekking tot je gebruikersstatus centraliseren en krijg je toegang tot bepaalde functies die beschikbaar en voorbehouden zijn voor deze overweging. Met een gebruikersaccount kun je bijvoorbeeld bepaalde informatie opslaan die kan worden gebruikt bij toekomstige aankopen en/of interacties met MANGO.

Het aanmaken van je gebruikersaccount, in de landen waar het loyaliteitsprogramma MANGO Likes You beschikbaar is, impliceert eveneens je deelname aan het programma. Registratie in dit programma kan leiden tot kortingen en/of voordelen op de diensten van externe medewerkers, evenals kortingen voor je toekomstige aankopen bij MANGO. In dit verband informeren we je dat de landen die het loyaliteitsprogramma MANGO Likes You hebben, er op hun respectieve websites reclame voor maken.

   • De rechtsgrond die de verwerking van je gegevens voor dit doel rechtvaardigt, is de uitvoering van een contract, waaronder de geaccepteerde verkoopvoorwaarden worden verstaan.
   • Bij het aanmaken van een account. De verwerking van je gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de verplichtingen en rechten die zijn vastgelegd in de verkoopvoorwaarden.

B) AANKOOP VAN PRODUCTEN VAN MANGO

Verwerking van de aankoop van artikelen via de verschillende door MANGO mogelijk gemaakte aankoopkanalen. Deze afwikkeling bestaat uit het verrichten van alle passende handelingen om je aankoop te beheren en, indien van toepassing, de correcte bezorging van je bestelling te garanderen, evenals het verrichten van elk beheer in verband met de verkoop van het artikel, zoals bijvoorbeeld het beheer en de afgifte van documenten die de aankoop accrediteren, zoals de vereenvoudigde elektronische factuur, de kassa- of Tax Free-bon en, indien van toepassing, het afhandelen van de retournering van de artikelen.

Daartoe kunnen we je informatie sturen over de status van de aankoop sturen via e-mail, sms-bericht en/of elk ander kanaal dat op elk moment beschikbaar is.

 • De rechtsgrond die de verwerking van je gegevens voor dit doel rechtvaardigt, is de uitvoering van een overeenkomst, waaronder de verkoopvoorwaarden worden verstaan die bij de aankoop van de artikelen zijn aanvaard. De verwerking van je gegevens is noodzakelijk om de naleving te garanderen van de verplichtingen en rechten waarin de verkoopvoorwaarden voorzien.

Beheer van de Mango-cadeaupas.

 • De rechtsgrond die de verwerking van je gegevens voor dit doel rechtvaardigt, is de uitvoering van een overeenkomst, waaronder de gebruiksvoorwaarden worden verstaan die zijn aanvaard op het moment van aankoop van de kaart. De verwerking van je gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de verplichtingen en rechten waarin de gebruiksvoorwaarden voorzien.

In verband met de verwerking van de online bestelling zal MANGO, als verwerkingsverantwoordelijke, de overeenkomstige acties ondernemen ter voorkoming, opsporing en bestrijding van misbruik en fraude bij het gebruik van onze diensten, waarvoor geautomatiseerde besluiten kunnen worden genomen.

Deze geautomatiseerde besluiten bestaan uit de analyse van de handelwijzen tijdens het betalingsproces, waarbij in het algemeen gebruik wordt gemaakt van de gegevens van het aankoopproces en de geschiedenis van de verrichte aankopen, teneinde na te gaan of de transactie als frauduleus kan worden beschouwd. Met deze informatie kunnen wij frauduleus gedrag bij betalingstransacties opsporen en proberen te voorkomen, waardoor bestellingen kunnen worden geweigerd en dus zowel jij als de belanghebbende partij (in geval van phishing), of MANGO als dienstverlener en verantwoordelijke partij, worden beschermd.

 • De verwerking van je gegevens om dit doel te bereiken wordt gerechtvaardigd door het gerechtvaardigd belang van MANGO om alle transacties te analyseren die plaatsvinden in het betalingsproces van de producten die zij op de markt brengt om ervoor te zorgen dat er geen economische fraude plaatsvindt die kan leiden een negatieve reputatie voor zichzelf of haar klanten. In die zin zijn wij van mening dat er ook sprake is van een algemeen belang voor zover de verwerking bijdraagt aan het genereren, verbeteren en handhaven van het vertrouwen van het publiek in de economische betrekkingen die via de door MANGO aangeboden betaalmiddelen in zijn online shop worden uitgevoerd om te voorkomen dat deze argwaan koesteren door fraude of frauduleuze activiteiten.
 • Hierbij informeren we je dat MANGO in dit geval dwingende gerechtvaardigde redenen heeft die de verwerking van je gegevens voor dit doel mogelijk maken en dat MANGO in dit geval niet kan reageren op je recht om bezwaar te maken overeenkomstig de bepalingen van artikel 21.1 van de algemene verordening gegevensbescherming.
 • Je kunt meer informatie over deze beoordeling krijgen door deze rechtstreeks aan te vragen bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

Indien je bent geregistreerd als gebruiker en een van onze artikelen via onze platforms bestelt, kunnen we de volgende verwerkingen uitvoeren:

 • Je creditcardgegevens opslaan zodat deze gebruikt kunnen worden voor toekomstige aankopen.

De rechtsgrond die de verwerking van uw gegevens rechtvaardigt is de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven, in die zin dat wij deze informatie opslaan zodat deze kan worden gebruikt bij toekomstige aankopen, onverminderd het feit dat het gebruik van je creditcardgegevens wordt gerechtvaardigd in het kader van de uitvoering van een overeenkomst in overeenstemming met wat in het vorige punt is besproken. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken zonder dat de intrekking invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

C) JE RELATIE MET MANGO ALS MERK VORMGEVEN

Nieuwsbrief: beheer en verzending van commerciële informatie over exclusieve aanbiedingen en de nieuwste artikelen aangepast aan jouw profiel, verzending van posts via digitale platforms en berichten met betrekking tot kleding en accessoires die nog in je shoppingbag zitten via e-mail, sms-bericht, WhatsApp, meldingen in de Mango-app of een ander communicatiekanaal en/of digitaal platform. Hierbij zijn ook reclameacties opgenomen, zoals bijvoorbeeld het beheer van wedstrijden of verlotingen die door MANGO worden georganiseerd. Indien je ermee instemt om commerciële berichten te ontvangen via verschillende kanalen, kunnen bepaalde persoonsgegevens worden gebruikt om de communicatie in digitale media te personaliseren.

 • De rechtsgrond die de verwerking van je gegevens rechtvaardigt, is de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven en die te allen tijde kan worden ingetrokken zonder dat de intrekking gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Beheer van de meldingsdienst betreffende de verkrijgbaarheid van kleding en accessoires via onze Mango-app, e-mail, sms-bericht of een ander communicatiekanaal en/of digitaal platform.

 • De rechtsgrond die de verwerking van je gegevens voor dit doel rechtvaardigt, is de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven en die op elk moment kan worden ingetrokken zonder dat de intrekking gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Het zoeken van artikelen in Mango-winkels (lokalisatie). Mango zal je persoonsgegevens verwerken om je te kunnen aangeven of het geselecteerde artikel verkrijgbaar is in de winkels in de buurt van de locatie die door je toestel is aangegeven. Daarna bewaren we dit gegeven niet meer in onze systemen.

 • De rechtsgrond die de verwerking van je gegevens voor dit doel rechtvaardigt is de toestemming die je ons hebt verleend om toegang tot de locatie van je toestel te verkrijgen.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken zonder dat de intrekking gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Reageren op de uitoefening van de in de regelgeving inzake bescherming  persoonsgegevens erkende rechten.

 • De rechtsgrond die de verwerking van je gegevens rechtvaardigt, is de naleving van een wettelijke verplichting met betrekking tot het beheer van de uitoefening van rechten in overeenstemming met de verplichting die is vastgelegd in de algemene verordening gegevensbescherming.

Vragen, verzoeken en eventuele klachten behandelen die je stelt of indient via de contactkanalen van de klantenservice, zoals brief, telefoon, e-mail, WhatsApp, social media, formulieren op de app/website van Mango, virtuele assistent en de app/website met AI-functionaliteit en elk ander, voor dit doel beschikbaar gesteld kanaal. Afhankelijk van de reden waarom je contact opneemt met MANGO, kan de rechtsgrond die de verwerking van je gegevens rechtvaardigt verschillend zijn. In die zin:

 • Zijn wij van mening dat MANGO een gerechtvaardigd belang heeft om de suggesties, vragen of verzoeken die je via de door de klantenservice ter beschikking gestelde kanalen indient, correct op te lossen en te behandelen. Dit met dien verstande dat je rechten en/of vrijheden in geen geval worden aangetast of geschaad door het feit dat er wordt gereageerd op het verzoek dat door jou is ingediend.
 • Als we vragen in verband met een bestelling behandelen en die onder de aandacht gebracht moeten worden ter formalisering van de aankoop, wordt de verwerking van je gegevens gerechtvaardigd door de uitvoering van een overeenkomst, waaronder de verkoopvoorwaarden worden verstaan.
 • Indien je gegevens worden verwerkt voor de behandeling van een klacht die via de door de klantenservice ter beschikking gestelde kanalen wordt ingediend, worden je gegevens verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting die in de wet betreffende consumentenbescherming is voorzien.

Na de levering van een van onze diensten, de verzending van kwaliteitsenquêtes te sturen die gericht zijn op het achterhalen wat je mening is en in hoeverre je tevreden bent over je relatie met MANGO. Aan de hand van de informatie die de enquête oplevert, kunnen wij onze diensten en procedures ontwikkelen en verbeteren, wat voor ons van groot belang is om ervaring te hebben.

 • De rechtsgrond die de verwerking van je gegevens rechtvaardigt, is het gerechtvaardigd belang. Ons gerechtvaardigd belang dient te kunnen garanderen dat onze platforms veilig blijven, alsook om MANGO te helpen inzicht te krijgen in de behoeften, verwachtingen en je mate van tevredenheid over het merk en dus onze diensten te allen tijde te verbeteren. Al deze maatregelen worden genomen om je tevredenheid te verbeteren en een unieke surf- en winkelervaring te garanderen door deze analyse in geaggregeerde vorm uit te voeren.

Aanmaken van profielen op basis van gedrags- en gebruiksgegevens die zijn verzameld via jouw browsen, jouw interacties met het merk en de gegevens die zijn afgeleid van je aankoopgeschiedenis om je prioritair aanbevelingen of inhoud op ons platform te tonen, afhankelijk van je voorkeuren, en om je commerciële berichten te sturen die zijn afgestemd op jouw profiel, zolang je ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

 • Rekening houdend met de kenmerken van de profilering en na de overeenkomstige afweging van je belangen als betrokkene, evenals van MANGO als verantwoordelijke, is vastgesteld dat de rechtsgrond die de verwerking van je gegevens rechtvaardigt het gerechtvaardigd belang is, aangezien het in het belang van alle betrokken partijen wordt geacht dat de artikelen die interessant kunnen zijn voor de consument, met voorrang worden getoond. Op deze manier, door voorrang te geven aan de weergave van artikelen die de prioriteiten van de gebruiker in kwestie kunnen weerspiegelen, kan MANGO je een dienstverlening van hogere kwaliteit en een veel positievere gebruikerservaring bieden. Tegelijkertijd profiteert de reputatie van MANGO van het feit dat gebruikers een goede ervaring hebben bij het browsen en winkelen op onze platforms.
 • Rekening houdend met de kenmerken van de profilering en na de bijbehorende afweging van je belangen als betrokkene, evenals van MANGO als verantwoordelijke, is vastgesteld dat de rechtsgrond die de verwerking van je gegevens voor het opstellen van je consumentenprofiel om je commerciële berichten te kunnen sturen die zijn afgestemd op de interesses, smaak en voorkeuren van de consumenten, het gerechtvaardigd belang is, aangezien het in het belang van alle betrokken partijen wordt geacht dat er commerciële berichten naar jou worden gestuurd die zijn afgestemd op jouw profiel. Het feit dat MANGO in staat is om commerciële berichten af te stemmen op het profiel van de gebruiker, zorgt ervoor dat MANGO je een dienstverlening van hogere kwaliteit kan bieden, omdat je alleen die berichten ontvangt waarvan de inhoud interessant voor je kan zijn. Op die manier ontvang je geen algemene berichten die voor de betrokken partijen overdreven of onaantrekkelijk zou kunnen zijn. Hiermee neemt je mate van tevredenheid toe en heeft MANGO tegelijkertijd  voordelen, omdat het bedrijf hierdoor effectievere commerciële berichten kan verzenden. Hiermee kan het nieuwe klanten aantrekken, de loyaliteit van de bestaande klanten vergroten en het bedrijfsimago verbeteren.
 • Het profileringsalgoritme doet geen aanbevelingen over te ondernemen acties (noch op segmentniveau, noch op individueel niveau) en past ook geen geautomatiseerde beslissingen toe, maar beperkt zich tot het analyseren van gedrags- en consumptiegegevens van klanten en potentiële klanten om meer te weten te komen over hun interesses, smaak en voorkeuren en om daaruit het gedrag van de geïnteresseerde partij in de toekomst af te leiden. Op basis van deze informatie beslist een marketingmanager over de beste strategie voor dat segment, die klant of die potentiële klant.
 • Je kunt meer informatie over de beoordeling van gerechtvaardigd belang krijgen door rechtstreeks contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?

Om te garanderen dat de persoonsgegevens adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, bewaart MANGO je persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Daarbij wordt rekening gehouden met de behoeften om te reageren op problemen die zich voordoen, problemen op te lossen, verbeteringen aan te brengen, diensten te activeren en te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard kunnen worden tijdens een redelijke periode, zelfs nadat je niet langer gebruik maakt van de diensten van MANGO of niet langer gebruik maakt van de website/app. Na deze periode worden je persoonsgegevens geblokkeerd van alle MANGO-systemen, met als enig doel ze te bewaren en ter beschikking te stellen van de bevoegde autoriteiten om te voldoen aan eventuele administratieve of gerechtelijke verantwoordelijkheden en de uitoefening of onderbouwing van vorderingen. Nadat de termijn voor de blokkering van de persoonsgegevens is verstreken, worden ze definitief gewist.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met bedrijven van de MANGO Groep voor interne administratieve doeleinden op basis van het gerechtvaardigd belang.

Je persoonsgegevens zullen alleen aan derden worden meegedeeld in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen die in elk geval van toepassing zijn. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren aan overheidsdiensten en/of openbare instanties wanneer dit vereist wordt door de belasting-, arbeids-, socialezekerheids- of andere toepasselijke wetgeving.

Als je een bestelling doet via onze platforms, kunnen je gegevens in voorkomend geval worden bekendgemaakt aan financiële instellingen en aanbieders van betalingsdiensten, organisaties voor fraudeopsporing en preventie zoals Signifyd, logistieke, transport- en bezorgbedrijven. Deze berichten zijn strikt noodzakelijk voor de bezorging van je bestelling.

Eveneens informeren we je dat MANGO een overeenkomst kan sluiten met derden die toegang hebben tot je gegevens afkomstig van de dienstverlening, nadat deze relatie is geregeld. Deze derden kunnen ons onder meer technologische diensten, klantenservice of marketing- en reclamediensten leveren en zullen je gegevens in ieder geval volgens de instructies van MANGO en nooit voor eigen doeleinden verwerken.

MANGO zal in geen geval je persoonsgegevens aan derden verkopen.

Internationale doorgiften

Internationale doorgifte van gegevens kan plaatsvinden als de bedrijven waarmee MANGO je gegevens deelt zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, hetgeen rechtmatig zal zijn omdat er adequate waarborgen zijn om je persoonsgegevens te beschermen. In de gevallen waarin het land waarvoor de gegevens bestemd zijn niet van een passend niveau wordt geacht, zal MANGO de relatie met de derde ontvanger van de gegevens regelen door middel van de ondertekening van de desbetreffende door de Europese Commissie aangepaste modelcontractbepalingen, waarvan de inhoud kan worden geraadpleegd op de volgende link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_enhttps://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc-en..

In ieder geval moeten derden waarmee bepaalde persoonsgegevens worden gedeeld van tevoren aantonen dat zij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen die de juiste bescherming van die gegevens garanderen.

Niet rechtstreeks van de betrokkene verzamelde gegevens

Bij sommige van de diensten die via onze platforms worden aangeboden, zoals cadeaukaarten, kan een gebruiker persoonsgegevens over de ontvanger ervan verstrekken. In dit geval zal MANGO ook voldoen aan zijn verplichtingen overeenkomstig de bepalingen van de verordening gegevensbescherming en de gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt.

Hoe beschermt mango je persoonsgegevens?

Onze platforms gebruiken technieken voor de beveiliging van gegevens zoals firewalls voor netwerken en toepassingen, systemen die beschermen tegen geautomatiseerde aanvallen, procedures voor toegangscontrole en cryptografische mechanismen. Dit alles met als doel de onbevoegde toegang tot de gegevens te voorkomen en de vertrouwelijkheid daarvan te garanderen. Daarnaast worden regelmatig beveiligingscontroles uitgevoerd voor regelmatige controles en risicobeoordelingen. Om deze doelstellingen te bereiken ga je ermee akkoord dat MANGO gegevens verkrijgt voor de overeenkomstige authenticatie van de toegangscontroles.

Verder wordt elke via onze platforms verrichte transactie door middel van veilige betalingssystemen uitgevoerd. De vertrouwelijke gegevens van de betaling worden rechtstreeks en gecodeerd aan de desbetreffende instelling doorgegeven.

MANGO verklaart dat het bedrijf alle nodige technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om de veiligheid en integriteit van de persoonsgegevens die het verwerkt te garanderen en het verlies, de wijziging en/of onbevoegde toegang ertoe door derden te voorkomen.

Wat zijn je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens?

Je hebt de onderstaande rechten. Via het e-mailadres personaldata@mango.com kun je deze rechten uitoefenen. Om je verzoek tot uitoefening van je rechten te kunnen verwerken, kunnen we je vragen om een bewijs van je identiteit te leveren.

Recht op inzage

Je hebt het recht om bevestiging te krijgen of MANGO al dan niet persoonsgegevens over jou verwerkt en om de persoonsgegevens die MANGO over jou heeft in te zien.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om MANGO te verzoeken persoonsgegevens te corrigeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn. Als je een gebruikersaccount hebt, moet je je gegevens rechtstreeks corrigeren via de rubriek ‘Mijn gegevens’ van je profiel.

Recht op wissing

Je kunt ons verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen wanneer deze onder andere niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Recht op beperking

Je hebt het recht om te verzoeken om de beperking van de verwerking van je gegevens. In dit geval bewaren we ze uitsluitend voor de uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en dat we deze doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke als de verwerking van je gegevens is gebaseerd is op toestemming of als ze afgeleid zijn van de uitvoering van een overeenkomst, mits dit wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

Recht van bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van het openbaar of gerechtvaardigd belang dat MANGO nastreeft, inclusief het opstellen van profielen. In een dergelijk geval zal MANGO de gegevens niet langer verwerken, behalve als er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan of als ze nodig zijn voor de uitoefening of onderbouwing van mogelijke rechtsvorderingen. Tevens heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor doeleinden van direct marketing.

Geautomatiseerde individuele beslissingen

In voorkomend geval heb je het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of dat je anderszins in aanzienlijke mate treft. Het is echter niet mogelijk dit recht uit te oefenen als de beslissing noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en MANGO; is toegestaan door de wet die van toepassing is op MANGO, op voorwaarde dat deze adequate maatregelen vaststelt om je rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen te beschermen; of is gebaseerd op je uitdrukkelijke toestemming.

Recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde lokale toezichthoudende autoriteit, die in Spanje het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (www.aepd.es) is.Wijzigingen in het privacybeleid?

Dit privacybeleid zal altijd beschikbaar zijn. Indien we echter overgaan tot ingrijpende en relevante wijzigingen van de inhoud ervan, zullen we je daarvan op de hoogte stellen via onze platforms of via je e-mailadres, zodat wordt voldaan aan de informatieplicht van de AVG. Op die manier kun je desgewenst je rechten als betrokkene uitoefenen.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

Cookies zijn bestanden die op de computer, telefoon, tablet of een ander apparaat van de gebruiker worden geïnstalleerd, met als doel de activiteiten van de gebruiker tijdens het surfen op deze website en/of de mobiele app van MANGO ("website/app") te registreren. Door het gebruik van cookies kan de server waar de website/app zich bevindt, de browser die door de gebruiker wordt gebruikt herkennen. Hierdoor krijgen bijvoorbeeld geregistreerde gebruikers toegang tot gedeeltes en diensten zonder dat ze zich bij elk bezoek opnieuw moeten registreren en bij toekomstige bezoeken hun taal-, landvoorkeuren etc. in herinnering moeten brengen. Cookies worden ook gebruikt om het publiek en de parameters van het webverkeer te meten, de voortgang en het aantal binnenkomsten te controleren.

In verband met het concept "Cookie" verwijzen we ook naar andere technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies en die op een vergelijkbare manier bepaalde informatie van een apparaat kunnen opslaan of ophalen, zoals bijvoorbeeld flash cookies, web beacons of bugs, pixels, HTML5 (lokale opslag), en SDK-technologie voor app-formaten, evenals het gebruik van vingerafdruktechnieken om het apparaat van de betrokkene te identificeren.

Waarvoor gebruikt Mango cookies?

Tijdens het bezoeken en surfen op de website of het gebruik van de mobiele app, kan MANGO IP-adressen, gebruikersvoorkeuren of het type gebruikte apparaat opslaan of registreren met als hoofddoel (i) statistieken opstellen met betrekking tot het aantal bezoekers of het webverkeer; (ii) een meer gepersonaliseerde browse-ervaring bieden; en (iii) inloggegevens onthouden, zelfs op verschillende apparaten, en (iv) advertenties tonen, op deze pagina of op andere, op basis van browsegewoonten op onze website.

Daarnaast slaan we geen gevoelige persoonlijke identificatiegegevens op, zoals uw adres, uw wachtwoord, enz., in de cookies die we gebruiken.

MANGO verkoopt in geen geval klantgegevens aan derden.

Wie gebruikt de in de cookies opgeslagen gegevens?

De informatie die is opgeslagen in de cookies van de website/app wordt gebruikt door Punto Fa, S.L. ("MANGO"), met btw-nummer B-59.088.948:

 • Postadres: C/Mercaders, 9-11 (Polígono Industrial Riera Caldes) 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona, Spanje).
 • E-mail: personaldata@mango.com

Bovendien zijn sommige van de cookies die kunnen worden geïnstalleerd niet van MANGO zelf, maar van derden. Je kunt de volledige lijst van cookies die MANGO gebruikt raadplegen in het configuratiepaneel dat je hieronder vindt.

Welke soorten cookies gebruikt Mango?

Hieronder worden de soorten cookies beschreven die worden gebruikt op de website/app van MANGO, afhankelijk van het soort cookie volgens het doel en afhankelijk van de entiteit waardoor deze wordt beheerd (eigen en derden).

Beheer

Beschrijving

Eigen cookies

Dit zijn cookies die worden aangemaakt of beheerd door MANGO, als beheerder van de website/app.

Cookies van derden

Dit zijn cookies die worden beheerd door dienstverleners die geen deel uitmaken van MANGO. Deze worden geïdentificeerd in het configuratiepaneel waartoe je toegang hebt vanaf de knop "Cookies configureren" die je hieronder vindt.

Doel

Beschrijving

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze zijn meestal ingesteld om te reageren op acties die door jou zijn uitgevoerd om diensten te ontvangen, zoals het aanpassen van je privacyvoorkeuren, het inloggen op je account of het invullen van formulieren. Je kunt je browser instellen om deze cookies te blokkeren of om je te waarschuwen voor deze cookies, maar sommige delen van de website zullen dan niet meer werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare gegevens op.

Voorkeurs- of personalisatiecookies

Dit zijn cookies die je toegang geven tot de dienst door het onthouden van vooraf gedefinieerde kenmerken op basis van een reeks criteria, zoals de taal, het type browser waarmee je toegang hebt tot de dienst, de regionale configuratie van waaruit je toegang hebt tot de dienst, enz.

Het niet accepteren van deze cookies kan leiden tot een trage prestatie of slecht aangepaste aanbevelingen.

Analysecookies

Dit zijn cookies die door ons of door derden worden verwerkt en die ons in staat stellen het aantal gebruikers te kwantificeren en zo de meting en statistische analyse van het gebruik dat gebruikers maken van de aangeboden dienst uit te voeren. Hiervoor wordt je navigatie op onze website geanalyseerd om het aanbod van producten of diensten die we je aanbieden te verbeteren.

Gedragsgerichte reclamecookies

Dit zijn cookies die door ons of door derden worden verwerkt en die ons in staat stellen je surfgedrag op internet te analyseren zodat we je reclame kunnen tonen die gerelateerd is aan jouw surfprofiel.

Socialmediacookies

Dit zijn cookies die zijn ingesteld door een reeks socialmediadiensten die we aan de website hebben toegevoegd om je in staat te stellen onze inhoud te delen met je vrienden en netwerken.

Hoe cookies uit te schakelen op alle belangrijke browsers

Je kunt de op je computer geïnstalleerde cookies toestaan, blokkeren of verwijderen door de opties van je internetbrowser in te stellen. Als je ze blokkeert, is het mogelijk dat bepaalde diensten die het gebruik ervan vereisen niet voor jou beschikbaar zijn.

Hieronder vind je links naar informatie over hoe je je voorkeuren in de belangrijkste browsers kunt activeren:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Opera

Als je de cookies van derden heeft geaccepteerd, kun je deze verwijderen uit de browseropties of uit het systeem dat door de derde partij wordt aangeboden.


Bewaartermijnen

MANGO zal de verzamelde persoonsgegevens alleen bewaren voor de vastgestelde, verstrekte en beperkte periode die nodig is om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken, evenals om te voldoen aan de eisen van de toepasselijke wetgeving. Zodra het nagestreefde doel is bereikt, worden uw gegevens op de juiste manier geblokkeerd voor de periode waarin er rechtsvorderingen kunnen ontstaan en, zodra de verjaringstermijn is verstreken, worden ze op de juiste manier verwijderd.

Eveneens worden de door het gebruik van de door de gebruiker geaccepteerde cookies verkregen gegevens bewaard voor een periode van 13 maanden en, dienovereenkomstig, zal na deze periode opnieuw toestemming worden gevraagd bij het bezoeken van onze WEB/APP.

Met betrekking tot de derden die zijn geïdentificeerd in het configuratiepaneel voor cookies, kunt u hun bewaartermijn raadplegen in hun respectievelijke privacybeleid.

Gegevensoverdrachten naar derde landen

De gegevensverwerking wordt over het algemeen uitgevoerd door dienstverleners die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden of in landen die zijn aangemerkt als landen met een passend beschermingsniveau.

In het geval van internationale doorgifte van gegevens naar landen die geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie hebben, zal MANGO de standaard contractuele clausules (modelcontract) gebruiken die door de Europese Commissie zijn aangepast als garantie voor dergelijke doorgiften in overeenstemming met de artikelen 44 tot 49 van de Verordening 2016/679 inzake gegevensbescherming. In ieder geval zullen de derden waarmee persoonsgegevens worden gedeeld, vooraf hebben aangetoond dat zij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen voor de juiste bescherming van deze gegevens.

Met betrekking tot derden die cookies beheren, kunt u informatie vinden over doorgiften aan derde landen die zij eventueel uitvoeren in hun respectievelijke cookiebeleid.

Hoe je je toestemmingsvoorkeuren kunt beheren

Je kunt de optionele cookiecategorieën instellen door op de onderstaande instellingsknop voor cookies te klikken: