Dear planet,
we are
Committed
79 % av klesplaggene våre har allerede bærekraftige egenskaper. I 2022, vil 100 % ha det.