PRIVACYBELEID EN COOKIES

INFORMATIE PERSOONSGEGEVENS

Laatste herziening: 13/10/2021

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is PUNTO FA, S.L. (“MANGO”), met btw-nummer B-59.088.948. De contactgegevens van MANGO zijn:

-Postadres: Klantenservice, Carrer dels Mercaders (Polígono Industrial Riera Caldes), 9-11, 08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona), Spanje.

-Telefoon: 0900 0401 630 

- E-mail: personaldata@mango.com

Je wordt geïnformeerd dat MANGO een functionaris voor gegevensbescherming heeft benoemd bij wie je voor elk probleem of vraag met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens terecht kunt. In dit opzicht kun je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via de volgende contactgegevens: dpo@mango.com; postadres: Oficina DPO, Carrer dels Mercaders 9-11 (Polígono Industrial Riera Caldes), 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona), Spanje. 

WELK TYPE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT MANGO?

MANGO kan je volgende persoonsgegevens verzamelen door middel van de betreffende formulieren op de website van MANGO en/of de mobiele app van MANGO (“WEB/APP”): naam, e-mail, postadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en creditcard (PAN+CVV2) ter naleving van de PCI DSS-standaard of rekeningnummer (verstrekt in geval van een terugbetaling), wanneer je de WEB/APP bezoekt, je aanmeldt, online een bestelling doet, contact opneemt met MANGO en/of deelneemt aan acties of enquêtes van MANGO.

Bovendien verzamelt MANGO alle gegevens gerelateerd aan de navigatie op de WEB/APP en de interactie met het merk.

Alle persoonsgegevens die MANGO verzamelt zijn afkomstig van de betrokkene, behalve de contactgegevens die eventueel door vrienden of familieleden aan ons worden verstrekt voor de verzending van een cadeaubon of ander geschenk.

MET WELK DOEL VERWERKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden, voor zover van toepassing:

- Regeling van je aanmelding op de WEB/APP.

- Regeling van de online bestelling. We gebruiken je persoonsgegevens om je bestelling te verwerken en te bezorgen, evenals om je te informeren over de status van je bestelling via e-mail, sms en/of een ander kanaal dat op elk gewenst moment beschikbaar is. Als we je toestemming krijgen, bewaren we de gegevens van je creditcard voor toekomstige aankopen. 

- Uitwerking van een commercieel profiel van je navigatie op de WEB/APP. Dit profiel wordt tot stand gebracht door gebruik te maken van je persoonsgegevens en informatie van je navigatie, zoals de producten die je hebt bekeken of aan je shoppingbag hebt toegevoegd, de onderdelen van de WEB/APP die je hebt bezocht, het land van waaruit je ons bezoekt, etc., om zo je voorkeuren en/of persoonlijke interesses te evalueren met als doel je inhoud van de WEB/APP, aanbiedingen, diensten en producten aan te bieden die bij jouw profiel passen.

- Beheer van het loyaliteitsprogramma MANGO Likes You.

- Beheer en verzending van informatie over exclusieve promoties en het laatste nieuws aangepast aan jouw profiel via e-mail, sms, post of een ander communicatiekanaal en/of digitaal platform. Hierin zijn ook promotieacties opgenomen, zoals bijvoorbeeld wedstrijden of verlotingen die door MANGO worden georganiseerd.

- Preventie, opsporing en controle van misbruik en fraude bij het gebruik van onze diensten.

- Beheer van de meldingsdienst betreffende de verkrijgbaarheid van kleding en accessoires op de WEB/APP. 

- Beheer en verzending van communicatie met betrekking tot kleding en accessoires die nog in je shoppingbag zitten.

- Beheer en uitgifte van documenten die de verkoop bewijzen: vereenvoudigde elektronische factuur, aankoop- of Tax Free-factuur.

- Beheer van de wifiservice in de MANGO-winkels.

- Beheer van de Mango cadeaupas. 

- Reageren op de uitoefening van je privacyrechten, alsmede het beantwoorden van vragen, verzoeken en eventuele klachten die via het klantenservicekanaal worden ingediend.  

- Acties en kwaliteitsenquêtes bedoeld om te weten in hoeverre je tevreden bent, om daarmee onze diensten te ontwikkelen en te verbeteren.

HOELANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

MANGO bewaart je persoonsgegevens enkel gedurende een periode die redelijkerwijs nodig is rekening houdend met de behoeften om een oplossing te kunnen bieden voor aangelegenheden en problemen die zich voordoen, verbeteringen uit te voeren, diensten te starten en te voldoen aan de eisen van de geldende wetgeving. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard kunnen worden tijdens een redelijke periode, zelfs nadat je niet langer gebruik maakt van de diensten van MANGO of niet langer gebruik maakt van de WEB/APP. Na deze periode worden je persoonsgegevens geblokkeerd op alle systemen van MANGO.

WAT LEGITIMEERT ONS OM JE PERSOONSGEGEVENS TE VERWERKEN?

MANGO heeft de volgende rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens:

Uitvoering van het contract  

De rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens is de uitvoering van de koopovereenkomst. In dit opzicht ben je verplicht om de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst. Anders is de aan- en verkoop niet mogelijk. 

Met betrekking tot de volgende doeleinden is de rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens de uitvoering van een overeenkomst: 

- Beheer van de online bestelling (inclusief de winkelondersteunde online bestelling). 

- Beheer en afgifte van aankoopbewijzen: aankoopfactuur en/of vereenvoudigde elektronische factuur. 

- Beheer en afgifte van het "Tax Free"-document in verband met aankoop.

Naleving van een wettelijke verplichting 

Met betrekking tot de volgende doeleinden is de rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens de naleving van een wettelijke verplichting: 

- Beheer en uitgifte van de aankoopfactuur.

- Reageren op de uitoefening van je privacyrechten, alsmede het beantwoorden van vragen, verzoeken en eventuele klachten die via het klantenservicekanaal worden ingediend. 

Toestemming  

Met betrekking tot de volgende doeleinden is de rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens je toestemming als deze is verstrekt:

- Regeling van je aanmelding op de WEB/APP. 

- Beheer van het loyaliteitsprogramma MANGO Likes You. 

- Beheer en verzending van informatie over exclusieve aanbiedingen en de laatste nieuwtjes.  

- Uitwerking van een commercieel profiel van je navigatie op de WEB/APP.

- Beheer van de meldingsdienst betreffende de verkrijgbaarheid van kleding en accessoires op de WEB/APP. 

- Beheer en verzending van communicatie met betrekking tot kleding en accessoires die nog in je shoppingbag zitten. 

- Beheer van de wifiservice in de MANGO-winkels. 

- Bewaren van betaalkaartgegevens voor toekomstige aankopen. 

- Beheer van de Mango cadeaupas.

Het intrekken van de toestemming voor deze verwerkingen door jou is niet van invloed op de uitvoering van de koopovereenkomst tussen jou en MANGO.

Gerechtvaardigd belang 

Met betrekking tot de volgende doeleinden is de rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens het gerechtvaardigd belang: 

- Preventie, opsporing en controle van misbruik en fraude bij het gebruik van onze diensten. 

- Verzending van tevredenheidsenquêtes over door jou aangekochte producten of gebruikte diensten om je mening te vragen en verbeteringen door te voeren.

Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin te kunnen garanderen dat onze WEB/APP veilig blijft, alsook MANGO te helpen de behoeften, verwachtingen en je mate van tevredenheid over het merk te begrijpen om dus onze diensten te allen tijde te verbeteren. Al deze maatregelen worden genomen om jouw mate van tevredenheid te verbeteren en om voor een unieke surf- en koopervaring te zorgen.

AAN WIE MOGEN WE JE PERSOONSGEGEVENS DOORGEVEN?

Je persoonsgegevens kunnen aan de volgende ontvangers worden meegedeeld:

- Bedrijven van het MANGO-concern. 

- Overheidsinstellingen en -organen wanneer dit wordt vereist voor fiscale, arbeids-, sociale zekerheids- of andere toepasselijke regelgeving. 

- Bedrijven die belast zijn met de verwerking van gegevens (aanbieders van fraudeopsporing en -preventie, technologische en analytische diensten, klantenservices, reclame- en marketingdiensten, etc.) en, in het algemeen, externe aanbieders die nodig zijn voor de levering van de door MANGO aangeboden diensten (aanbieders van koeriers- en transportdiensten, etc.) 

Met Mango geassocieerde merken: wij bieden andere ondernemers (“Met Mango geassocieerde merken”) aan om hun producten (“producten van met Mango geassocieerde merken”) te verkopen via onze WEBSITE/APP. In die zin fungeert onze WEBSITE/APP als een verkoopplatform tussen jou en de met Mango geassocieerde merken. Deze informatie is voor jou beschikbaar in het deel met gegevens over de producten van met Mango geassocieerde merken, waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat het product in kwestie zal worden verkocht en verzonden door het met Mango geassocieerde merk en waarin het met Mango geassocieerde merk wordt geïdentificeerd.

Als je producten van een met Mango geassocieerd merk op onze WEBSITE/APP koopt, sluit je rechtstreeks een overeenkomst met een van onze geassocieerde merken. In dergelijke gevallen zal Mango het met Mango geassocieerde merk alleen die persoonsgegevens verstrekken die strikt noodzakelijk zijn voor het met Mango geassocieerde merk om zijn plichten op het gebied van facturering en levering van het product na te komen. In dit verband garandeert Mango dat je persoonsgegevens uitsluitend zullen worden verwerkt door het met Mango geassocieerde merk voor de hierboven genoemde doeleinden. De persoonsgegevens die in verband hiermee aan het met Mango geassocieerde merk worden meegedeeld zijn de volgende:

- Voor- en achternaam
- Bezorgadres van het product
- E-mailadres
- Telefoonnummer

Houd er rekening mee dat elk van de met Mango geassocieerde merken zijn eigen privacybeleid heeft, dat je kunt vinden op de respectievelijke websites van de met Mango geassocieerde merken. In verband hiermee is Mango niet verantwoordelijk voor de bepalingen in dergelijk privacybeleid of de gegevensverwerkingspraktijken van de met Mango geassocieerde merken.

Ook kunnen er internationale gegevensdoorgiften plaatsvinden in plaats van de voornoemde doorgiften waarvoor MANGO gebruik maakt van de standaardcontractbepalingen aangepast door de Europese Commissie als garantie van doorgiften aan landen die geen vaststelling van gepastheid van de Europese Commissie hebben. In ieder geval moeten derden waarmee bepaalde persoonsgegevens worden gedeeld van tevoren aantonen dat zij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen voor de juiste bescherming van die gegevens. 

MANGO verkoopt onder geen enkele voorwaarde je persoonsgegevens aan derden. 

HOE BESCHERMT MANGO JE PERSOONSGEGEVENS?

De WEB/APP gebruikt technieken voor de beveiliging van de informatie zoals firewalls, procedures voor toegangscontrole en cryptografische mechanismen, dit alles met als doel de onbevoegde toegang tot de gegevens te voorkomen en de vertrouwelijkheid daarvan te garanderen. Om deze doelstellingen te bereiken ga je ermee akkoord dat MANGO gegevens verkrijgt voor de overeenkomstige authenticatie van de toegangscontroles.

Daarnaast wordt elke via de WEB/APP verrichte transactie door middel van veilige betalingssystemen uitgevoerd. De vertrouwelijke gegevens van de betaling worden rechtstreeks en gecodeerd (SSL) aan de desbetreffende instelling doorgegeven. 

MANGO verklaart dat het bedrijf alle nodige technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om de veiligheid en integriteit van de persoonsgegevens die het verwerkt te garanderen en het verlies, de wijziging en/of onbevoegde toegang ertoe door derden te voorkomen. 

WAT ZIJN JE PRIVACYRECHTEN MET BETREKKING TOT JE PERSOONSGEGEVENS?

Je hebt recht op de hieronder genoemde privacyrechten, die kunnen worden uitgeoefend via het e-mailadres personaldata@mango.com. Om je verzoek tot uitoefening van je rechten te kunnen verwerken, kunnen we je vragen om een bewijs van je identiteit te leveren. 

Recht op inzage  Je hebt het recht om bevestiging te krijgen of MANGO al dan niet persoonsgegevens over jou verwerkt en om de persoonsgegevens die MANGO over jou heeft in te zien. 
Recht op rectificatie Je hebt het recht om MANGO te verzoeken persoonsgegevens te corrigeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn. Als je op onze WEB/APP bent aangemeld, kan het voor jou gemakkelijker zijn om ze direct te corrigeren door je profiel te wijzigen. 
Recht op gegevenswissing/recht op vergetelheid  Je kunt ons verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen wanneer deze onder andere niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
Recht op beperking  Je hebt het recht om te verzoeken om de beperking van de verwerking van je gegevens. In dit geval bewaren we ze uitsluitend voor de uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen. 
Recht op overdraagbaarheid Je hebt het recht om persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke als de verwerking is gebaseerd is op toestemming of op een contract en wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen. 
Recht van bezwaar  Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van het openbaar of gerechtvaardigd belang dat MANGO nastreeft, inclusief het opstellen van profielen. In een dergelijk geval zal MANGO de gegevens niet langer verwerken, behalve om dwingende gerechtvaardigde gronden of voor de uitoefening of onderbouwing van mogelijke rechtsvorderingen. Tevens heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor doeleinden van direct marketing. 
Geautomatiseerde individuele beslissingen In voorkomend geval heb je het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of dat je anderszins in aanzienlijke mate treft. Het is echter niet mogelijk dit recht uit te oefenen als de beslissing noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en MANGO; is toegestaan door de wet die van toepassing is op MANGO, op voorwaarde dat deze adequate maatregelen vaststelt om je rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen; of is gebaseerd op je expliciete toestemming. 
Recht om een klacht in te dienen Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming of bij de bevoegde lokale toezichthoudende autoriteit.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID?

Als we de inhoud van het privacy- en cookiebeleid wijzigen, zullen we je door middel van de WEB/APP of je e-mailadres op de hoogte brengen wanneer de wijzigingen je privacy aanzienlijk beïnvloeden, zodat je deze kunt analyseren en, indien nodig, je rechten als betrokkene kunt uitoefenen.