Dobrý den, rádi bychom Vám pomohli.

Výměna a vrácení zboží

Poslední revize: 14/01/2022

Nákupy on-line

  Vrácení zboží zdarma v obchodě

  Nejste-li po nakupování na Mango.com s nějakým zbožím spokojen/a, po obdržení objednávky máte lhůtu 60ti dní na výměnu velikosti nebo podání žádosti o vrácení zboží. Je to velmi snadné!

  1. Najděte svůj nejbližší obchod

  Zajděte do některého z našich obchodů v České republice, které nabízejí zboží kolekce, které si přejete vyměnit nebo vrátit:

  Vrácení není možné provést v obchodě Westfield Chodov Roztyská 2321/19 Prague.

  KOLEKCE  OBCHODY
  Žena  S kolekcí Žena
  Muž  S kolekcí Muž

  Zboží z kolekcí pro děti, miminka a bydlení lze vrátit pouze poštou.

  2. Zboží, které si přejete vyměnit nebo vrátit může odevzdat u kasy v našem obchodě

  Také je důležité, abyste v dodacím listu uvedl/a, které zboží chcete vrátit nebo vyměnit za jinou velikost.

  Pokud nemůžete najít dodací list, vstupte do sekce Moje nákupy, zvolte svou objednávku a vytiskněte Stvrzenku pro vrácení. Pokud ještě nemáte účet, zadejte svůj e-mail a číslo objednávky, tak přejdete k informacím o svém nákupu.

  3. Peníze vám vrátíme platební metodou použitou při nákupu.

  Mějte na paměti, že když zboží vrátíte v obchodě, údaje o vráceném zboží budou zaslány naší centrále, odkud se přístoupí k vrácení peněz stejným způsobem platby, jaký jste použil/a pro zaplacení nákupu.

  Vrácení zboží zdarma v místech předání PPL

  Od přijetí objednávky máte až 60 dní na výměnu zboží za jinou velikost nebo požádání o vrácení zboží a předání balíčku ve kterémkoli místě předání PPL.

  1. Připravte svůj balíček s dodacím listem

  Své zboží bezpečně zabalte, pokud je to možné, do originálního balíčku, a vložte dodací list. Je důležité, abyste v tomto dokumentu uvedl/a, zda si přejete vyměnit velikost nebo zboží vrátit a toto zboží označit.

  Pokud nemůžete najít dodací list, vstupte do sekce Moje nákupy, zvolte svou objednávku a vytiskněte Stvrzenku pro vrácení. Pokud ještě nemáte účet, zadejte svůj e-mail a číslo objednávky, tak přejdete k informacím o svém nákupu.

  2. NALEPTE ŠTÍTEK PRO VRÁCENÍ NA VIDITELNOU OBLAST BALÍKU.

  Štítek pro vrácení najdete na vašem balíku. Pokud ne, navrštivte tento web a stáhněte si ho. Budete potřebovat následující informace:

  Uživatel: e-mail, který jste použili při nákupu (např. jméno@gmail.com)
  Heslo: číslo vaší objednávky, které najdete na dodacím listu (8 znaků, např. CXX11100)

  Jakmile budete mít štítek, nalepte jej na balík, který chcete vrátit.

  3. Balíček odešlete

  Chcete-li to provést, zajděte na jakékoli místo PPL a odešlete balíček.

  Ve lhůtě 7 až 12ti pracovních dní ode dne, kdy obdržíme váš balíček v našich skladech, zpracujeme vaši výměnu velikosti nebo vrácení zboží.

  Výměna zboží

  V případě, že byste rád/a vyměnil/a velikost oblečení, můžete požádat o výměnu při jeho vrácení. K tomu prosím uveďte na dodacím listu, které oblečení si přejete vyměnit za jinou velikost.

  Pokud příslušná velikost není k dispozici, vrátíme vám částku za příslušné oblečení.

  Pokud byste ale své oblečení rád/a vyměnil/a za jiný model nebo stejný model v jiné barvě, musíte zboží nejprve vrátit a poté zadat novou objednávku.

  Podmínky vrácení zboží

  Pro výměnu a vrácení zboží mějte prosím na paměti, že:

  • Vrácené zboží musí být ve stavu, ve kterém vám bylo doručeno.
  • Z bezpečnostních a hygienických důvodů není možné roušky, ochranné štíty a hydroalkoholické gely vyměnit ani vrátit.
  • Z hygienických důvodů mají kalhotky, tanga a slipy speciální ochranu, která zabraňuje tomu, aby se mohly zkoušet nebo používat. Pokud si přejete vrátit tento druh zboží, je nezbytně nutné, aby na zboží byla etiketa a uvedená ochrana.
  • Z hygienických důvodů není povolena výměna ani vrácení náušnic.
  • Jakmile obdržíme váš balíček, zkontrolujeme stav zboží a přistoupíme k výměně velikosti nebo vrácení částky za vrácené zboží. Mějte na paměti, že v případě vrácení zboží poštou Mango v žádném případě nepřijme vrácené zboží zaslané nevyplaceně nebo na dobírku a náklady na doručení a vrácení zboží vám nebudou vráceny.
  • (1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. (2) Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
  • Ustanovení § 2165 se nepoužije a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci.
  • (1) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. (2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. (3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  • Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle § 2166 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.
  • (2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  • Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
  • Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  • Položky zboží zakoupené jako sada nebo souprava musí být vráceny společně. Vrácení jednotlivých položek není možné.
  • Zboží, u kterého se liší cena podle velikosti (ručníky, prostěradla, povlaky na příkrývky atd.) nelze vyměnit, lze ho pouze vrátit.
  • Zboží obsahující hořlavé látky (jako jsou parfémy, tělové mlhy atd.) lze vrátit pouze se štítkem nebezpečného zboží a v původním obalu.
  • Voňavky a kosmetické přípravky lze vrátit pouze tehdy, pokud jsou zapečetěné a v původním obalu.

  Právo na vrácení zboží

  Zákazníci v Evropské unii mají 14 kalendářních dní, od data obdržení své objednávky, uplatnit právo na zrušení svého nákupu u Mango.

  Pokud si přejete uplatnit své právo na vrácení zboží, je třeba, abyste nám to sdělil/a zasláním dopisu nebo tohoto formuláře o odstoupení.  tak učinit e-mailem nebo poštou:

  MANGO
  Dpto. de Atención al Cliente
  Calle Mercaders 9-11
  Pol. Ind. Riera de Caldes
  C.P. 08184 Palau-Solità i Plegamans
  Barcelona (Spain)

  Tel.: 00420 800 720 080 (bezplatná linka)
  E-mail: contact@mango.com

  Připomínáme vám, že byste neměli poskytovat údaje týkající se Vašich platebních karet prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí. Více informací zde.

  Po oznámení svého úmyslu uplatnit právo na odstoupení od objednávky budete mít 14 dní navíc, během kterých musíte zboží z objednávky vrátit.

  Zboží můžete vrátit v našich obchodech nebo poštou.

  Pokud jste si objednal/a spodní prádlo v uzavřeném balení, mějte na paměti, že nebudete moci uplatnit své právo na vrácení zboží, pokud bylo balení otevřeno.

  V tomto případě bude lhůta pro vrácení peněz maximálně 14 kalendářních dní ode dne vrácení zboží.

  Vrátíme vám úplnou částku za nákup a původní náklady na doručení (pouze standardní doručení).
  Náklady na vrácení balíčku vráceny nebudou.

  Vrácení peněz

  Jakmile ověříme stav vráceného zboží, zašleme vám e-mail s informací o vrácení peněz za vaši objednávku. Připomínáme vám, že vrácení peněz proběhne stejnou platební metodou, jakou jste použili při nákupu. V závislosti na vaší bance vám bude příslušná částka připsána na účet během 3 až 12 pracovních dnů od obdržení vráceného zboží v našem skladu.

  Platil/a jste zboží na dobírku? V tomto případě budeme potřebovat váš kód IBAN, abychom mohli přistoupit k vrácení peněz. Kód zadejte do oddílu Vrácení peněz v sekci Můj účet. Pokud ještě nemáte účet na Mango.com, můžete nám poskytnout své údaje prostřednictvím sekce Moje nákupy v informacích o objednávce. Jakmile obdržíme tyto údaje, přistoupíme k vrácení peněz. Nezapomeňte, že kód IBAN musí patřit bankovní instituci v zemi, kam byla objednávka zaslána.

  Pokud jste obdržel/a zboží s vadou nebo zboží, které neodpovídá zboží zakoupenému, a rozhodnete se zboží vrátit poštou, mějte prosím na paměti, že do balíčku je třeba vložit stvrzenku za poštovné pro doručení zboží zpět do našich instalací. Jakmile zkontrolujeme stav zboží, uhradíme vám částku za příslušné vrácené zboží a náklady na poštovné.

  Mějte prosím na paměti, že peníze za doručení vám budou vráceny samostatně, a to až po vrácení peněz za zboží.

  Nebezpečné zboží – přepravní omezení

  Na položky zboží obsahující hořlavé látky se vztahují přepravní omezení. Jedná se o zboží jako parfémy, tělové mlhy atd.

  V případě, že chcete vrátit nějaké zboží vykazující tyto vlastnosti, mějte na paměti, že existují speciální požadavky na přepravu.

  Je to velmi snadné! Pro vrácení zboží stačí postupovat podle těchto pokynů:

  1- Použijte stejnou krabici, ve které zboží dorazilo, protože se dodává se štítkem označujícím nebezpečné zboží.

  2- Je důležité, aby bylo zboží vráceno v původním obalu a ve stejném stavu, v jakém bylo odesláno.

  3- Pokud zboží zabalíte do nové krabice, označte ji štítkem upozorňujícím na obsah nebezpečného zboží. Štítek vytiskněte a nalepte na vnější stranu krabice:

  Stáhnout obrázek

  4- Zboží uvnitř zabezpečte papírem nebo jiným materiálem, aby se zabránilo jeho pohybu.

  5- Postupujte podle obvyklých pokynů pro vrácení.

  Pamatujte, že pokud vracíte zboží, které není nebezpečné, je potřeba speciální štítek z krabice odstranit.

  Nákupy v obchodech MANGO

   Vrácení zboží

   MANGO přijímá nenošené a neprané oděvy k výměně a vrácení do 30 dnů od data jejich nákupu, v období slev do 60 dnů, připředložení pokladního dokladu  v jakékoli prodejně, v níž je k dispozici příslušná kolekce, v zemi, kde bylo zboží zakoupeno.

   Zboží je nutné vrátit v obchodě, kde byl uskutečněn nákup.

   Cenovka včetně všech visaček musí být připevněna na zboží.

   Z bezpečnostních a hygienických důvodů není možné roušky a hydroalkoholické gely vyměnit ani vrátit.

   Z hygienických důvodů nelze vyměňovat a vracet spodní prádlo, plavky a náušnice.

   Zboží zakoupené na dárkový poukaz je možné pouze vyměnit. 

   Výměna a vracení zboží probíhá stejným platebním způsobem, jaký byl použit při nákupu.

   Těší nás, že těmito službami můžeme doplnit základní práva spotřebitele.

   K dispozici jsou dárkové poukazy.

   Zeptejte se u pokladny na ceník krejčovských úprav.

   Nákupy v obchodech MANGO přes iPad

    Vrácení zboží

    Pokud jste nákup provedl/a prostřednictvím iPadu v některém z našich obchodů a změnil/a jste poté názor, máte 60 dní od obdržení objednávky na vrácení zakoupeného zboží. 

    V tomto případě nebude možné zboží vrátit.

    Nabízíme vám dvě možnosti:

    VRÁCENÍ ZBOŽÍ ZDARMA V OBCHODĚ, KDE BYL PROVEDEN NÁKUP

    Zboží můžete vrátit ve stejném obchodě, kde jste ho zakoupil/a.

    Při vrácení zboží musíte předložit váš nákupní lístek/stvrzenku.

    VRÁCENÍ ZBOŽÍ POŠTOU

    Pokud vám to vyhovuje lépe, můžete zboží vrátit poštou na adresu:

    MANGO RETURNS
    FOR Log Berlin GmbH & Co. KG
    C/O MANGO Havellandstr. 6
    14656 Brieselang
    Germany

    Doporučujeme, abyste zaslali zboží doporučeně. Vložte do balíčku nákupní lístek/stvrzenku nebo jeho/její kopii.

    Abychom mohli přistoupit k vrácení peněz, budete nám muset poskytnout své bankovní údaje. Vstupte do oddílu Vrácení peněz v sekci Můj účet. Pokud ještě nemáte účet na Mango.com, můžete nám své údaje poskytnout prostřednictvím sekce Moje nákupy v detailu objednávky. V tomto případě budete muset zadat svůj e-mail a číslo objednávky.