Zásady ochrany soukromí

Poslední revize:

Informace o zpracování osobních údajů

Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů?

Společnost PUNTO FA, S.L. (dálejen „MANGO“), s IČO B-59.088.948, je odpovědná za zpracování osobních údajů shromážděných a zpracovávaných na našich platformách (přičemž platformami rozumíme používání webových stránek, aplikace MANGO nebo zařízení, která najdete v našich kamenných obchodech, jakož i údaje vyplývající z vašeho vztahu se společností MANGO). Společnost MANGO můžete kontaktovat následujícími způsoby:

 • Poštovní adresa : Zákaznický servis, Carrer dels Mercaders 9-11 (Polígono Industrial Riera Caldes), 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona), Španělsko.
 • E-mail : personaldata@mango.com

Společnost MANGO jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obrátit a/nebo kterému můžete nahlásit jakýkoli dotaz týkající se zpracování vašich osobních údajů zasláním e-mailu na adresu dpo@mango.com nebo písemně poštou na adresu: DPO Office, Carrer dels Mercaders 9-11 (Polígono Industrial Riera Caldes), 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona), Španělsko.

Jaký typ osobních údajů společnost mango shromažďuje a zpracovává?

Společnost MANGO může přímo z vašeho vztahu a využívání svých služeb shromažďovat zejména následující údaje a/nebo kategorie údajů: (i) identifikační a kontaktní údaje; (ii) údaje osobní charakteristiky; (iii) ekonomické údaje, jako je kreditní karta (PAN+CVV2) v souladu se standardy PCI DSS, které budou použity pro zpracování platby v případě, že si zakoupíte některý z našich produktů, nebo v případě vrácení za účelem převodu číslo účtu, na které poukážeme vrácení částky uhrazené za nákupu; (iv) údaje zjištěné při nákupu našich produktů a spotřební zvyklosti a preference našich zákazníků; (v) údaje o používání platforem MANGO a o prohlížení.

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a jaký je právní základ?

Společnost MANGO může zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely:

A) VYTVOŘENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

  • Pro správu vaší registrace, která bude zahrnovat vytvoření účtu uživatele MANGO. Tento účet vám umožní centralizovat veškeré otázky týkající se vašeho statusu uživatele a také vám umožní přístup k určitým funkcím, které jsou k dispozici a vyhrazeny k tomuto účelu. Mít uživatelský účet vám například umožní ukládat určité informace, které mohou být použity při budoucích nákupech a/nebo interakcích se společností MANGO.

Stejně tak vytvoření uživatelského účtu v zemích, kde je k dispozici věrnostní program MANGO Likes You, znamená vaši účast v tomto programu. Registrace v tomto programu může znamenat slevy a/nebo výhody ve službách spolupracujících třetích stran, jakož i slevy na vaše budoucí nákupy ve společnosti MANGO. V této souvislosti vás informujeme, že země, které mají věrnostní program MANGO Likes You, jej inzerují na svých internetových stránkách.

   • Právním základem, který opravňuje ke zpracování vašich údajů pro tento účel, je uzavření smlouvy, čímž se rozumí přijetí podmínek prodeje.
   • V době vytvoření účtu. Zpracování vašich údajů je nezbytné pro zajištění plnění povinností a práv stanovených v Podmínkách prodeje.

(B) NÁKUP PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI MANGO

Zpracování nákupu produktů uskutečněného prostřednictvím různých nákupních kanálů poskytovaných společností MANGO. Tato správa spočívá v provádění všech příslušných úkonů za účelem správy vašeho nákupu a případného zaručení správného doručení vaší objednávky, jakož i v provádění veškeré správy související s prodejem produktu, jako je například správa a vystavování dokladů potvrzujících nákup a prodej, jako je zjednodušená elektronická faktura, prodejní faktura nebo Tax Free, a případně správa vrácení výrobků.

Za tímto účelem vám můžeme zasílat informace o stavu nákupu e-mailem, SMS a/nebo jiným kdykoli dostupným kanálem.

 • Právním základem, který legitimizuje zpracování vašich údajů pro tento účel, je uzavření smlouvy, kterou se rozumí podmínky prodeje přijaté v okamžiku nákupu zboží. Zpracování vašich údajů je nezbytné k zajištění dodržování povinností a práv stanovených v Podmínkách prodeje.

Správa dárkové karty Mango

 • Právním základem, který legitimizuje zpracování vašich údajů pro tento účel, je plnění smlouvy, kterou se rozumí Podmínky používání přijaté v okamžiku nákupu karty. Zpracování vašich údajů je nezbytné k zajištění dodržování povinností a práv stanovených v Podmínkách používání.

V souvislosti se zpracováním online nákupu bude společnost MANGO jako strana odpovědná za zpracování provádět odpovídající opatření pro prevenci, odhalování a kontrolu zneužití a podvodů při využívání našich služeb, pro které může přijímat automatizovaná rozhodnutí.

Tato automatizovaná rozhodnutí budou spočívat v analýze chování v platebním procesu, k čemuž budou obecně použity údaje o procesu nákupu a historie provedených nákupů, aby bylo možné zkontrolovat, zda by transakce mohla být považována za podvodnou. Tyto informace nám umožní odhalit podvodné chování v platebních transakcích a pokusit se mu zabránit, přičemž nákupy mohou být zamítnuty, a tím ochránit jak vás jako zúčastněnou stranu (v případě krádeže identity), tak společnost MANGO jako poskytovatele služeb a odpovědnou stranu.

 • Zpracování vašich údajů pro splnění tohoto účelu je legitimizováno oprávněným zájmem společnosti MANGO analyzovat všechny transakce, které probíhají v rámci platebního procesu produktů, které prodává, aby zajistila, že nedojde k žádnému hospodářskému podvodu, který by mohl mít negativní dopad na pověst pro ni samotnou nebo její zákazníky. V tomto smyslu se domníváme, že existuje také obecný zájem, pokud zpracování pomáhá vytvářet, zlepšovat a udržovat důvěru veřejnosti v hospodářské vztahy uskutečňované prostřednictvím platebních prostředků poskytovaných společností MANGO v rámci jejího internetového obchodu, aby se předešlo jejich podezření z důvodu podvodu nebo podvodného jednání.
 • Informujeme vás, že v tomto případě má společnost MANGO závažné oprávněné důvody, které umožňují zpracování vašich údajů za tímto účelem, a nemůže v tomto případě reagovat na vaše právo na námitku podle ustanovení čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Více informací o tomto posouzení získáte, pokud si je vyžádáte přímo od našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

V případě, že jste zaregistrováni jako uživatel a prostřednictvím našich platforem provedete nákup některého z našich produktů, můžeme provést následující zpracování:

 • Uložit údaje o vaší kreditní kartě, aby mohly být použity pro budoucí nákupy.

Právním základem, který legitimizuje zpracování vašich údajů, je vámi udělený výslovný souhlas v tom smyslu, že tyto údaje ukládáme, aby mohly být použity při budoucích nákupech, aniž by byla dotčena skutečnost, že použití údajů o vaší kreditní kartě je legitimizováno v rámci plnění smlouvy v souladu s výše uvedeným odstavcem. Tento souhlas lze kdykoli odvolat, aniž by odvolání mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

C) DEFINUJE VÁŠ VZTAH KE ZNAČCE MANGO.

Newsletter: správa a zasílání obchodních informací o exkluzivních promo akcích a nejnovějších zprávách přizpůsobených vašemu profilu, zasílání publika prostřednictvím digitálních platforem, jakož i sdělení týkající se očekávaných oděvů a doplňků ve vašem košíku prostřednictvím e-mailu, SMS, WhatsAppu, oznámení z aplikace Mango nebo jakéhokoli jiného komunikačního kanálu a/nebo digitální platformy. To zahrnuje promo akce, jako je například správa soutěží nebo losování pořádaných společností MANGO. V případě, že souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím různých kanálů, mohou být určité osobní údaje použity k personalizaci sdělení v digitálních médiích.

 • Právním základem, který legitimizuje zpracování vašich údajů, je vámi udělený výslovný souhlas, který lze kdykoli odvolat, aniž by toto odvolání mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Správa služby upozornění na dostupnost oděvů a doplňků prostřednictvím naší aplikace Mango, e-mailu, SMS, aplikace WhatsApp nebo jiného komunikačního kanálu a/nebo digitální platformy.

 • Právním základem, který legitimizuje zpracování vašich údajů pro tento účel, je vámi udělený výslovný souhlas, který lze kdykoli odvolat, aniž by odvolání mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Služba vyhledávání oděvů v prodejnách Mango (poloha). Společnost Mango bude zpracovávat vaše osobní údaje za účelem uvedení dostupnosti vybraného oděvu v obchodech, které jsou nejblíže poloze zadané vaším zařízením. Tyto údaje nebudeme následně uchovávat v našich systémech.

 • Právním základem, který legitimizuje zpracování vašich údajů pro tento účel, je souhlas, který jste nám udělili k přístupu k poloze vašeho zařízení.

Tento souhlas lze kdykoli odvolat, aniž by odvolání mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Reagovat na uplatnění práv uznaných v předpisech o ochraně osobních údajů .

 • Právním základem, který legitimizuje zpracování vašich údajů, je splnění právní povinnosti, pokud jde o správu výkonu práv v souladu s povinností podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Vyřizování dotazů, žádostí a případných reklamací, které vznášíte prostřednictvím kontaktních kanálů umožněných zákaznickým servisem, jako je pošta, telefon, e-mail, WhatsApp, sociální sítě, formuláře v aplikaci / na webu společnosti Mango, virtuální asistent v aplikaci / na webu s funkcemi umělé inteligence a jakýkoli jiný kanál umožněný pro tento účel. V závislosti na důvodu, který vede ke kontaktu se společností MANGO, se může lišit základ, který legitimizuje zpracování vašich údajů. V tomto ohledu:

 • Považujeme za oprávněný zájem společnosti MANGO správně vyřešit a vyřídit návrhy, dotazy nebo žádosti, které můžete vznést prostřednictvím kanálů poskytovaných zákaznickým servisem, přičemž se rozumí, že v žádném případě nejsou dotčena nebo poškozena vaše práva a/nebo svobody tím, že je poskytována odpověď na vámi iniciovaný požadavek.
 • V případě, že se zabýváme otázkami souvisejícími s objednávkou, jejichž vyřízení je nezbytné pro formalizaci nákupu, je zpracování vašich údajů legitimizováno uzavřením smlouvy, kterou se rozumí podmínky prodeje.
 • V případě, že jsou vaše údaje zpracovávány za účelem vyřízení stížnosti nebo reklamace zaslané prostřednictvím kanálů poskytovaných zákaznickým servisem, bude zpracování vašich údajů prováděno za účelem splnění právní povinnosti stanovené zákonem o spotřebitelích a uživatelích.

Po poskytnutí některé z našich služeb za účelem zaslání průzkumů kvality zaměřených na zjištění vašeho názoru a míry spokojenosti se vztahem vůči společností MANGO. Informace získané na základě průzkumu nám umožní vytvářet a zlepšovat naše služby a postupy a jsou pro nás velmi zajímavé jako zkušenosti.

 • Právním základem, který legitimizuje zpracování vašich údajů, je oprávněný zájem. Naším oprávněným zájmem je zajistit bezpečnost našich platforem a také pomoci společnosti MANGO pochopit vaše potřeby, očekávání a spokojenost se značkou, a tedy neustále zlepšovat naše služby. Všechny tyto činnosti jsou prováděny s cílem zlepšit vaši úroveň spokojenosti a zajistit jedinečnou zkušenost z prohlížení a nakupování, přičemž tato analýza je prováděna souhrnně.

Vytváření profilů na základě údajů o chování a spotřebě shromážděných prostřednictvím vašeho prohlížení, vašich interakcí se značkou a údajů odvozených z historie vašich nákupů, abychom vám mohli přednostně zobrazovat doporučení nebo obsah na naší platformě podle vašeho vkusu a také vám zasílat obchodní sdělení přizpůsobená vašemu profilu, pokud jste nám k tomu dali souhlas.

 • S ohledem na charakteristiky profilování a po odpovídajícím zvážení vašich zájmů jako dotčeného subjektu i společnosti MANGO jako odpovědné strany bylo stanoveno, že právním základem, který legitimizuje zpracování vašich údajů, je oprávněný zájem, neboť se má za to, že je v zájmu všech zúčastněných stran, aby bylo přednostně zobrazováno to zboží, které může být pro spotřebitele zajímavé. Tímto způsobem, kdy se přednostně zobrazují položky, které mohou odrážet priority daného uživatele, vám společnost MANGO bude moci nabídnout kvalitnější služby a mnohem pozitivnější uživatelskou zkušenost a zároveň pověst společnosti MANGO bude těžit z toho, že uživatelé mají při prohlížení a nakupování na našich platformách dobré zkušenosti.
 • S ohledem na charakteristiky profilování a po odpovídajícím zvážení vašich zájmů jako dotčeného subjektu i společnosti MANGO jako odpovědné strany bylo stanoveno, že právním základem, který legitimizuje zpracování vašich údajů za účelem vypracování vašeho spotřebitelského profilu, aby vám bylo možné zasílat obchodní sdělení přizpůsobená zájmům, vkusu a preferencím spotřebitelů, je oprávněný zájem, neboť se má za to, že je v zájmu všech zúčastněných stran, aby byla zasílána personalizovaná obchodní sdělení. Skutečnost, že je možné přizpůsobit obchodní sdělení profilu uživatele, tak umožní společnosti MANGO nabídnout vám kvalitnější služby, neboť budete dostávat pouze sdělení, jejichž obsah vás může zajímat, a vyhnete se tak zasílání obecných sdělení, která by mohla být pro zájemce nadbytečná nebo neatraktivní, což zvýší vaši spokojenost a zároveň to přinese společnosti MANGO výhody, neboť jí to umožní zasílat účinnější obchodní sdělení, která podporují získávání nových zákazníků a loajalitu těch, které již má, a také zlepšují její firemní image.
 • Algoritmus používaný pro profilování nevydává doporučení ohledně opatření, která je třeba přijmout (ani na úrovni segmentu, ani na úrovni jednotlivce), ani neuplatňuje rozhodnutí automatizovaným způsobem, ale omezuje se na analýzu údajů o chování a spotřebě zákazníků a potenciálních zákazníků s cílem zjistit jejich zájmy, vkus a preference a odvodit chování zájemce v budoucnosti. Na základě těchto informací marketingový manažer rozhodne o nejlepší strategii pro daný segment, daného zákazníka nebo potenciálního zákazníka.
 • Více informací o posuzování oprávněného zájmu získáte přímo u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Aby bylo zajištěno, že osobní údaje jsou přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, bude společnost MANGO uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který byly shromážděny, s přihlédnutím k potřebám reagovat na vzniklé problémy nebo řešit problémy, provádět zlepšení, aktivovat služby a dodržovat požadavky platných právních předpisů. To znamená, že může vaše osobní údaje uchovávat po přiměřenou dobu i poté, co jste přestali využívat služby MANGO a/nebo jste přestali používat web/aplikaci. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje zablokovány ve všech systémech společnosti MANGO, a to výhradně za účelem jejich zpřístupnění příslušným orgánům za účelem splnění případných správních nebo soudních povinností a uplatnění nebo obhajoby nároků. Po uplynutí doby blokování osobních údajů budou údaje definitivně vymazány.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny se společnostmi skupiny MANGO pro interní administrativní účely na základě oprávněného zájmu.

Vaše osobní údaje budou předávány třetím stranám v souladu s právními povinnostmi, které se na ně v jednotlivých případech vztahují, jako například orgánům veřejné správy a/nebo veřejným orgánům, pokud to vyžadují daňové, pracovněprávní, sociálněprávní nebo jiné platné předpisy.

V případě, že provedete nákup prostřednictvím našich platforem, mohou být vaše údaje případně sděleny finančním institucím a poskytovatelům platebních služeb, subjektům pro odhalování a prevenci podvodů, jako je například Signifyd, poskytovatelům logistiky, přepravy a doručování zboží. Toto sdělení údajů je nezbytně nutné k zajištění doručení vaší objednávky.

Na druhou stranu vás tímto informujeme, že společnost MANGO může uzavírat smlouvy se třetími stranami, které budou mít přístup k vašim údajům získaným z poskytování služeb, poté, co upraví náš vztah. Tyto třetí strany nám mohou mimo jiné poskytovat technologické služby, služby péče o zákazníky nebo marketingové a reklamní služby a v každém případě budou vaše údaje zpracovávat podle pokynů společnosti MANGO a nikdy pro své vlastní účely.

Společnost MANGO v žádném případě neprodá vaše osobní údaje třetím stranám.

Mezinárodnímu předávání údajů.

K mezinárodnímu předávání údajů může dojít v případě, že společnosti, s nimiž MANGO sdílí vaše osobní údaje, se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor, což bude v souladu se zákonem za předpokladu, že jsou stanoveny odpovídající záruky ochrany osobních údajů. Společnost MANGO v případech, kdy země, do níž jsou údaje určeny, není považována za zemi na odpovídající úrovni, upraví vztah s třetí stranou, která je příjemcem údajů, prostřednictvím podpisu příslušných standardních smluvních doložek upravených Evropskou komisí, jejichž obsah je k nahlédnutí na následujícím odkazu https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

V každém případě budou třetí strany, s nimiž jsou určité osobní údaje sdíleny, předem akreditovat přijetí vhodných technických a organizačních opatření, která zajistí jejich řádnou ochranu.

Údaje, které nebyly získány přímo od subjektu údajů

U některých služeb nabízených prostřednictvím našich platforem, jako jsou dárkové karty, může uživatel poskytnout osobní údaje příjemce. I v tomto případě bude společnost MANGO plnit své povinnosti v souladu s ustanoveními předpisů o ochraně osobních údajů a bude tyto informace používat výhradně ke splnění účelu, pro který nám byly poskytnuty.

Jak společnost mango vaše osobní údaje chrání?

Naše platformy využívají techniky zabezpečení informací, jako jsou síťové a aplikační firewally, automatizované systémy proti útokům, postupy řízení přístupu a kryptografické mechanismy, jejichž cílem je mají zabránit neoprávněnému přístupu k údajům a zajistit jejich důvěrnost, a pravidelně provádějí bezpečnostní audity za účelem posouzení rizik a realizace častých kontrol. Za účelem dosažení těchto cílů souhlasíte s tím, že společnost MANGO může získat údaje pro účely odpovídajícího ověřování kontrol přístupu.

Kromě toho jsou veškeré transakce prováděné prostřednictvím našich platforem prováděny prostřednictvím zabezpečených platebních systémů. Důvěrné platební údaje jsou předávány přímo a v zašifrované podobě příslušnému subjektu.

Společnost MANGO prohlašuje, že přijala veškerá technická a organizační opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti a integrity osobních údajů, které zpracovává, jakož i k zamezení jejich ztráty, změny a/nebo přístupu neoprávněných třetích osob.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji?

Máte nárok na níže uvedená práva. Tato práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresupersonaldata@mango.com . Abychom mohli zpracovat vaši žádost o uplatnění práv, můžeme vás požádat o prokázání vaší totožnosti.Právo na přístup

Máte právo získat potvrzení, zda společnost MANGO zpracovává osobní údaje, které se vás týkají, a také právo na přístup k osobním údajům, které o vás společnost MANGO má.

Právo na opravu

Máte právo požadovat, aby společnost MANGO opravila vaše osobní údaje, pokud jsou nepřesné, nebo je doplnila, pokud jsou neúplné. V případě, že máte uživatelský účet, musíte své údaje opravit přímo přístupem do sekce „Moje údaje“ ve svém profilu.

Právo na výmaz

Můžete nás požádat o vymazání osobních údajů, pokud mimo jiné již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování údajů, v takovém případě budeme údaje uchovávat pouze pro účely uplatnění nebo obhajoby nároků.

Právo na přenositelnost

Máte právo obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na jejich přenos k jinému správci údajů, pokud je zpracování vašich údajů odůvodněno souhlasem nebo vyplývá z plnění smlouvy, za předpokladu, že je prováděno automatizovanými prostředky.

Právo vznést námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů na základě veřejného nebo oprávněného zájmu společnosti MANGO, včetně profilování. V takovém případě společnost MANGO zpracování údajů zastaví, pokud neexistují závažné oprávněné důvody nebo pokud to není nezbytné pro uplatnění nebo obhajobu případných nároků. Máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu.

Automatizované individuální rozhodování

V příslušných případech máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká. Toto právo však není možné uplatnit, pokud je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a společností MANGO, nebo je povoleno právními předpisy platnými pro společnost MANGO za předpokladu, že stanoví vhodná opatření na ochranu vašich práv, svobod a oprávněných zájmů nebo je založeno na vašem výslovném souhlasu.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u místně příslušného dozorového úřadu, kterým je ve Španělsku Španělská agentura pro ochranu údajů (www.aepd.es).

Změny v zásadách ochrany osobních údajů?

Tyto zásady ochrany soukromí budou vždy k dispozici. Pokud přesto přistoupíme k podstatné a relevantní změně obsahu, budeme vás o tom informovat prostřednictvím našich platforem nebo na vaši e-mailovou adresu, čímž splníme informační povinnost stanovenou v RGPD. Abyste mohli, pokud si to budete přát, uplatnit svá práva jako subjekt údajů.

Zásady používání souborů cookies

Co jsou soubory cookies a jak se používají?

Cookies jsou soubory, které se instalují do počítače, telefonu, tabletu nebo jakéhokoliv jiného zařízení uživatele s cílem sledovat jeho aktivity během prohlížení této webové stránky a/nebo mobilní aplikace MANGO ("Web/App"). Díky cookies je možné, že server, na kterém se Web/App nachází, rozpozná prohlížeč používaný uživatelem, což například registrovanému uživateli umožňuje přístup do oblastí a služeb bez nutnosti registrace při každé návštěvě a zapamatování jeho jazykových preferencí, místního nastavení atd. při budoucích návštěvách. Cookies se také používají k měření návštěvnosti a parametrů provozu, sledování postupu a počtu vstupů.

V souvislosti s pojmem "Cookie" se také odkazujeme na další technologie podobné souborům cookies, které analogicky umožňují ukládat nebo získávat určité informace ze zařízení, jako jsou například flash cookies, webové majáky nebo chyby, pixely, HTML5 (lokální úložiště) a technologie SDK pro formáty App, jakož i používat technologie fingerprintingu k identifikaci zařízení dotyčné osoby.

K jakému účelu společnost MANGO soubory cookies používá?

Během přístupu k webu a jeho prohlížení nebo při používání mobilní aplikace může MANGO ukládat nebo zaznamenávat IP adresy, uživatelské preference nebo typ použitého zařízení, přičemž hlavním účelem je (i) vytvářet statistiky týkající se počtu návštěv nebo provozu na webu; (ii) nabízet více personalizovaný zážitek z jeho prohlížení; a (iii) zapamatovat si údaje pro přihlášení i na jiných zařízeních, a (iv) zobrazovat reklamu, na této stránce nebo na jiných, na základě prohlížecích návyků na našem webu.

Dále v cookies, které používáme, neukládáme citlivé informace pro identifikaci, jako je vaše adresa, heslo atd.

MANGO v žádném případě neprodává údaje o zákaznících třetím stranám.

Kdo používá informace uložené v souborech cookies?

Informace uložené v souborech cookie na webu/aplikaci jsou využívány společností Punto Fa, S.L. ("MANGO"), s N.I.F. B-59.088.948:

 • Poštovní adresa: C/Mercaders, 9-11 (Průmyslová zóna Riera Caldes) 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona, Španělsko).
 • E-mail: personaldata@mango.com

Zároveň některé z cookies, které mohou být nainstalovány, nepatří společnosti MANGO, ale třetím stranám. Kompletní seznam cookies, které MANGO používá, najdete v konfiguračním panelu níže.

Jaké typy souborů cookies společnost Mango používá?

Níže uvádíme typy cookies používané na Webu/Aplikaci MANGO podle typu cookies, na základě jejich účelu, a podle subjektu, který je spravuje (cookies vlastní a třetích stran).

Správa

Popis

Cookies ve vlastní správě

Jde o ty, které jsou vytvořeny nebo spravovány společností MANGO, coby správcem Webu/Aplikace.

Cookies třetích stran

Jde o ty soubory cookies, které spravují poskytovatelé služeb, co nejsou součástí společnosti MANGO. Tyto jsou označené v konfiguračním panelu, do kterého získáte přístup pomocí tlačítka "nastavit cookies", které naleznete níže.

Účel

Popis

Nezbytné cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek a nelze je v našich systémech deaktivovat. Obvykle jsou nastavené tak, aby reagovaly na akce, které podniknete za účelem využití služeb, jako je nastavení preferencí soukromí, přihlášení do uživatelského účtu nebo vyplňování formulářů. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby blokoval nebo upozorňoval na přítomnost těchto cookies, ale některé části webových stránek pak nebudou fungovat. Tyto cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.

Preferenční a personalizační cookies

Jde o ty, které vám umožní službu využívat s předem definovanými vlastnostmi na základě řady kritérií, jako je jazyk, typ prohlížeče, prostřednictvím kterého službu využíváte, regionální nastavení, z jakého službu využíváte, atd.

Neakceptování těchto cookies by mohlo vést k pomalému výkonu nebo špatně přizpůsobeným doporučením.

Analytické cookies

Jde o ty, které nám na základě zpracovávání námi nebo třetími stranami umožňují kvantifikovat počet uživatelů a tak provést měření a statistickou analýzu využívání služby uživateli. Za tímto účelem se analyzuje vaše prohlížení naší webové stránky s cílem zlepšit nabídku produktů nebo služeb, které nabízíme.

Reklamní cookies založené na chování

Jde o ty, které nám na základě zpracovávání námi nebo třetími stranami umožňují analyzovat vaše návyky při prohlížení internetu, abychom vám mohli zobrazovat reklamu související s vaším prohlížecím profilem.

Cookies sociálních sítí

Jde o ty, které jsou nastavené řadou služeb sociálních sítí, co jsme na stránky přidali proto, abychom vám umožnili sdílet náš obsah s vašimi přáteli a na vašich sítích.

Jak zakázat soubory cookies v hlavních prohlížečích

Soubory cookies nainstalované ve svém počítači můžete povolit, blokovat nebo vymazat v konfiguraci možností svého internetového prohlížeče. V případě, že je zablokujete, je možné, že určité služby, které vyžadují jejich použití, pro vás nebudou dostupné.

Níže nabízíme odkazy, v nichž najdete informace o tom, jak můžete aktivovat své předvolby v hlavních prohlížečích:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Opera

Pokud jste potvrdili souhlas s používáním souborů cookies třetích stran, můžete je vymazat z možností prohlížeče nebo ze systému nabízeného samotnou třetí stranou.

Délka doby uchovávání

MANGO bude uchovávat shromážděné osobní údaje pouze po dobu určenou, odpovídající a omezenou na splnění účelu, pro který byly shromážděny, a také k dodržení požadavků platné legislativy. Jakmile bude účel splněn, vaše údaje budou řádně zablokovány po dobu, po kterou mohou vzniknout právní nároky, a po uplynutí promlčecí lhůty budou řádně vymazány.

Dále budou údaje získané pomocí cookies, které uživatel přijal, uchovávány po dobu 13 měsíců a po uplynutí této doby bude při návštěvě našeho WEBU/APLIKACE vyžadován nový souhlas.

V souvislosti s třetími stranami uvedenými v panelu nastavení cookies, se na dobu jejich uchování můžete informovat v jejich příslušných zásadách ochrany soukromí.

Přenos dat do třetích zemí

Zpracování dat obecně provádějí poskytovatelé služeb nacházející se v Evropském hospodářském prostoru nebo v zemích, které byly prohlášené za země poskytující adekvátní úroveň ochrany.

Pokud dojde k mezinárodním převodům dat do zemí, které rozhodnutím o adekvátnosti od Evropské komise nedisponují, použije společnost MANGO standardní smluvní doložky přizpůsobené Evropskou komisí jako záruku těchto převodů v souladu s články 44 až 49 nařízení 2016/679 o ochraně údajů. V každém případě budou muset třetí strany, se kterými se sdílejí osobní údaje, předem prokázat, že přijaly adekvátní technická a organizační opatření pro správnou ochranu těchto údajů.

V souvislosti s třetími stranami, které se soubory cookies nakládají, se můžete informovat o případných jimi uskutečněných převodech do třetích zemí v jejich příslušných zásadách pro soubory cookies.

Jak spravovat preference vašeho souhlasu

Kategorie volitelných souborů cookies můžete konfigurovat kliknutím na tlačítko nastavení cookies níže