Dear planet,
we are
Committed
79% от нашите дрехи вече имат устойчиви свойства. До 2022 г. те ще бъдат 100%​.