ALGEMENE VOORWAARDEN

KLANTENBINDINGSPROGRAMMA MANGO LIKES YOU

De algemene voorwaarden (hierna te noemen de "AV") die hierna worden toegelicht hebben als doel de eigenschappen en voorwaarden van het klantenbindingsprogramma, “MANGO likes you” (hierna zonder onderscheid te noemen het “programma” of “MANGO likes you”), bestemd voor klanten en potentiële klanten van het merk “MANGO” (hierna te noemen de “deelnemer” of “deelnemers”) en waarvan de houder de vennootschap Punta Fa, S.L. is, gevestigd in de Calle Mercaders 9-11, Polígono Industrial Riera de Caldes, 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona, Spanje), ingeschreven in het handelsregister van Barcelona, op blad B-167-948, moederbedrijf van het MANGO-concern, dat bestaat uit diverse vennootschappen die in het binnen- en buitenland zijn gevestigd (hierna te noemen “MANGO”).

Deelname aan het programma houdt in dat de deelnemer deze AV volledig en uitdrukkelijk kent en ermee akkoord gaat. Rekening houdend met het bovenstaande raden wij alle deelnemers aan deze AV zorgvuldig te lezen.

1.WIE MOGEN ER AAN HET PROGRAMMA DEELNEMEN?

Iedere natuurlijke persoon die op het moment van toetreding tot het programma aan de volgende eisen voldoet, mag lid worden van MANGO likes you.

- Meerderjarig; en

- Woonachtig in Spanje of een ander land, met als officiële munteenheid de EURO (€), waar MANGO het programma heeft gelanceerd (hierna te noemen het “grondgebied”).

Ook degenen die vóór de start van het programma als MANGO-gebruiker zijn geregistreerd, kunnen profiteren van de voordelen die het programma biedt, zonder dat ze hun lidmaatschap hoeven te formaliseren. Met andere woorden, MANGO likes you is bedoeld als een programma dat onafscheidelijk verbonden is aan de registratie als MANGO-gebruiker. Niettegenstaande het bovenstaande kunnen dergelijke gebruikers zich te allen tijde terugtrekken uit het programma zoals beschreven in paragraaf 10 hieronder.


2. HOE WORD JE LID VAN HET PROGRAMMA?

Degenen die willen deelnemen aan het programma moeten zich inschrijven, met uitzondering van degenen die zich al hebben aangemeld als MANGO-gebruikers (in dat geval worden ze automatisch lid).

Het lidmaatschap van het programma kan op de volgende manieren worden uitgevoerd: 

a) Persoonlijk, door middel van fysieke vestigingen die opereren onder het label "MANGO" (bedrijfs- of franchisevestigingen) en die zich binnen het grondgebied bevinden, met uitdrukkelijke uitsluiting van outletwinkels, luchthavens en andere verkooppunten met een ander verkoopbeheersysteem dan MANGO (hierna te noemen de "fysieke vestigingen"): de deelnemer dient MANGO op de hoogte te brengen van zijn/haar persoonsgegevens die, indien van toepassing, van hem/haar worden verlangd en stemt bijgevolg in met de verwerking ervan.

b) Online, via de website www.mango.com, met uitdrukkelijke uitsluiting van de website www.mangooutlet.com (hierna te noemen de "website") of de MANGO-app (hierna te noemen de "app"): de deelnemer dient MANGO op de hoogte te brengen van zijn/haar persoonsgegevens die, indien van toepassing, van hem/haar worden verlangd en stemt bijgevolg in met de verwerking ervan. 

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de deelnemer niet verplicht is om de verzending van mededelingen door MANGO voor reclame- en/of promotiedoeleinden te aanvaarden.

Het lidmaatschap van het programma is voor de deelnemer geheel gratis.


3. WAT IS HET PROGRAMMA?

MANGO likes you bestaat uit het verzamelen en inwisselen van punten (hierna te noemen “punten” of “likes”), zoals hieronder wordt uitgelegd in paragraaf 4 en 5.

MANGO behoudt zich het recht voor om de identiteit van elke deelnemer te verifiëren in elke omstandigheid die verband houdt met het programma (bijvoorbeeld aankopen, ruilen of retourneringen, verzamelen en/of inwisselen van punten, toepassing van bijbehorende voordelen, etc.). Een dergelijke identificatie kan worden uitgevoerd bij: 

- Fysieke vestigingen: de deelnemer kan gevraagd worden om zich te identificeren door middel van persoonsgegevens (bijv. e-mail, mobiele telefoon en/of voor- en achternaam) of de Mango likes you-ID (barcode), die hij/zij kan laten zien via zijn mobiele apparaat (het gedeelte "Mijn Account" op de website of de app).

- Website of app: de deelnemer moet inloggen in het gedeelte "Mijn Account" met zijn/haar gebruikersgegevens en wachtwoord.


4. VERZAMELEN VAN LIKES

4.1. Verzameling van likes door middel van aankopen.

Nadat de deelnemer zich heeft geïdentificeerd, kan hij/zij likes verzamelen die worden gegenereerd na de aankoop van MANGO-producten in de fysieke vestigingen en/of op de website en/of app.

Onder "Mango-producten" wordt verstaan de kleding en accessoires die behoren tot de door Mango geëxploiteerde collecties (hierna te noemen de “producten"). Producten van andere merken dan Mango zijn derhalve uitgesloten.

De deelnemer kan voor elke geïdentificeerde productaankoop die hij/zij doet likes verzamelen op basis van de volgende formule:

1 bestede euro van de verkoopprijs (inclusief belastingen) = 10 likes = 0,05 euro korting.

Onder "geïdentificeerde productaankoop" wordt verstaan de transactie die wordt uitgevoerd in fysieke vestigingen, op de website of de app waarbij MANGO de deelnemer naar behoren kan identificeren.

De verzamelde likes zijn een (1) jaar geldig vanaf de datum waarop deze verzameld zijn.

4.2. Verzameling van likes door middel van acties. 

Nadat de deelnemer zich heeft geïdentificeerd, kan hij/zij likes verzamelen via bepaalde acties, anders dan de aankoop van producten. Deze worden hieronder beschreven:


Interactie

Verzamelde likes

Verzamelde korting

 

Installatie / actualisering van en inloggen op de app

10 likes

0,05 euro

Inloggen op de app vanuit fysieke vestigingen

10 likes

0,05 euro

Afhalen van online aankopen in fysieke vestigingen

10 likes

0,05 euro

Verjaardag

1.000 likes

5,00 euro

Recyclen van producten

200 likes

0,10 euroDe deelnemers kunnen maximaal 120 likes per maand (gelijk aan een korting van 0,60 euro) verzamelen voor al deze acties (met uitzondering van de actie “Verjaardag” die niet meetelt bij het genoemde maximale aantal verzamelde likes). 

Hieronder staan de voorwaarden die voor elk van de bovenstaande acties zijn vastgesteld:

4.2.1. Installatie / actualisering van en inloggen op de app: de deelnemer die de app nog niet op zijn/haar toestel heeft geïnstalleerd, krijgt 10 likes als hij/zij deze downloadt, registreert en inlogt met de e-mail die aan zijn/haar MANGO like you-account is gekoppeld. Als de deelnemer voorafgaand aan de lancering van het programma de app al op zijn/haar toestel had geïnstalleerd, krijgt hij/zij 10 likes als hij/zij de versie van de app update en erop inlogt. 

Het verzamelen van likes voor deze actie is alleen geldig bij de eerste installatie of update van en het inloggen op de app. 

Dit soort likes zijn een (1) jaar geldig vanaf de datum dat ze zijn verzameld en, als de deelnemer na deze periode geen gebruik van de likes heeft gemaakt, worden ze automatisch gedeactiveerd.

4.2.2. Inloggen op de app vanuit fysieke vestigingen: de deelnemer moet de app hebben geïnstalleerd en zijn ingelogd en zich in een fysieke vestiging bevinden. Vanuit het gedeelte "Voordelen" en slechts één (1) keer per dag, kan de deelnemer de inlogoptie activeren en daarvoor beloond worden met 10 likes. 

Dit soort likes zijn een (1) jaar geldig vanaf de datum dat ze zijn verzameld en, als de deelnemer na deze periode geen gebruik van de likes heeft gemaakt, worden ze automatisch gedeactiveerd.

4.2.3. Afhalen van online aankopen in fysieke vestigingen: een geïdentificeerde productaankoop verricht op de website met het detail “afhalen in de winkel” wordt extra beloond met 10 likes. 

Dit soort likes zijn een (1) jaar geldig vanaf de datum dat ze zijn verzameld en, als de deelnemer na deze periode geen gebruik van de likes heeft gemaakt, worden ze automatisch gedeactiveerd.

4.2.4. Verjaardag: slechts één keer (1) per jaar wordt de deelnemer beloond met 1.000 likes als hij/zij, bij zijn/haar aanmelding als gebruiker via de website of via de instore POS, zijn/haar verjaardag aan MANGO heeft doorgegeven.

Dergelijke likes kunnen onder geen beding aan derden worden overgedragen.

Dit soort likes zijn vijftien (15) dagen geldig vanaf de datum dat ze zijn verzameld en, als de deelnemer na deze periode geen gebruik van de likes heeft gemaakt, worden ze automatisch gedeactiveerd.

4.2.5. Recyclen van producten: de deelnemer die een recyclage-actie uitvoert in fysieke vestigingen met containers onder het motto "Second chances" moet zich identificeren en de medewerkers van MANGO op de hoogte brengen. Voor elke recyclage-actie worden 200 likes verzameld, ongeacht het aantal te recyclen producten.

Dit soort likes zijn een (1) jaar geldig vanaf de datum dat ze zijn verzameld en, als de deelnemer na deze periode geen gebruik van de likes heeft gemaakt, worden ze automatisch gedeactiveerd.

Er kan slechts één (1) keer per kalendermaand likes worden verzameld voor het recyclen van kleding.

5. INWISSELEN VAN LIKES

De deelnemers kunnen hun verzamelde likes inwisselen voor kortingen op toekomstige aankopen of voor diensten die door MANGO worden aangeboden, zoals hieronder beschreven.

5.1. Het inwisselen van likes voor kortingen op toekomstige aankopen.

De deelnemer moet ten minste 10 likes hebben verzameld om deze te kunnen inwisselen voor kortingen op toekomstige productaankopen. De korting kan worden gecombineerd met aanbiedingen of kortingen die door MANGO worden aangeboden, met een maximale totale limiet die gelijk is aan vijftig procent (50%) van de oorspronkelijke aanbevolen verkoopprijs van het product.

De kortingen worden toegepast op de prijs van de producten (inclusief belastingen). In geen geval kunnen likes worden ingewisseld voor geld of waarde in natura.


5.2. Inwisselen van likes voor diensten die door MANGO worden aangeboden.

De deelnemer kan likes inwisselen voor diensten die worden aangeboden door MANGO als deze voldoende zijn, zoals steeds in het gedeelte “Voordelen” van de website en de app wordt beschreven.

In geen geval kunnen likes worden ingewisseld voor geld of waarde in natura.

6. ALGEMENE WERKINGSREGELS

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande paragrafen zijn de algemene werkingsregels met betrekking tot het verzamelen en inwisselen van likes de volgende:

- Zowel de verzameling van likes als de inwisseling ervan wordt berekend in hele getallen (d.w.z. afgeronde bedragen, zonder decimalen). 

- Verzend- en herstelwerkkosten van de producten zullen niet leiden tot het verzamelen van likes.

- De door de aankoop van producten verzamelde likes worden berekend op basis van het uiteindelijke bedrag van het aankoopbewijs zodra de ingewisselde likes ervan af zijn getrokken (of ook andere kortingen of acties die, indien van toepassing, op dat moment naast elkaar bestaan).

- De verzamelde likes zijn binnen maximaal vierentwintig (24) uur na de verzameling ervan beschikbaar om ingewisseld te worden.

- Bij het inwisselen van likes voor kortingen op de aankoop van producten kan de deelnemer ervoor kiezen om (a) likes te blijven verzamelen of (b) deze volledig in te wisselen tot een maximum toegepaste korting van vijftig procent (50%) van de aanvankelijke aanbevolen verkoopprijs van het product.

- Het inwisselen van likes kan worden gecombineerd met elke andere betaalmethode.

- Likes kunnen tijdens de sale- of actieperiodes worden verzameld en ingewisseld.

- Uitdrukkelijk uitgesloten van het programma zijn (i) de aankoop van producten met de hulp van de telefonische klantenservice van MANGO en (ii) de aankoop van producten met de hulp van MANGO-medewerkers, op verzoek van klanten, in fysieke vestigingen via de website of de app.

- MANGO garandeert de beschikbaarheid en de voortzetting van het programma niet wanneer er technische redenen zijn (bijv. een fout in de werking van de systemen, servers, computerapparatuur, internet) of bij overmacht, en neemt daarom geen aansprakelijkheid op zich voor de schade die kan ontstaan door het gebrek aan continuïteit in de werking van het programma. Desalniettemin zal MANGO, voor zover mogelijk, zijn uiterste best doen om de deelnemer van dergelijke incidenten op de hoogte te stellen.

7. SAMENGAAN VAN LIKES EN CADEAUKAART

De aankoop van een cadeaukaart leidt niet tot de verzameling of de inwisseling van likes.

Alleen de ontvanger van de cadeaukaart zal likes verzamelen en dus degene die er gebruik van maakt.

Deelnemers die likes hebben verzameld kunnen deze inwisselen bij aankopen van producten waarvan de betaling met een cadeaukaart wordt gedaan.

8. CO-EXISTENTIE TUSSEN LIKES EN PRODUCTEN VAN DERDEN

Bij aankoop van producten van andere merken via Mango spaar je geen Likes en kun je deze ook niet inwisselen.

Bij aankoop van producten van andere merken en Mango, worden alleen de Likes van de Mango-producten toegepast.


9. RETOURNEREN EN/OF RUILEN VAN PRODUCTEN

Indien producten die zijn verkregen door het verzamelen en/of inwisselen van likes worden geretourneerd en/of geruild, zal MANGO als volgt de likes regelen:

- De bij de aankoop van het te retourneren en/of om te ruilen product verzamelde likes worden van het opgebouwde tegoed van de deelnemer afgetrokken.

- Indien de deelnemer bij de aankoop van het te retourneren en/of te ruilen product likes heeft ingewisseld, worden deze likes aan hem geretourneerd en hebben deze een vervaldatum van één (1) jaar vanaf de dag van de eerste verzameling van die likes. Als dergelijke likes tijdens het uitoefenen van het recht op herroeping zijn vervallen, zijn ze niet meer zichtbaar/worden ze niet geretourneerd.

Als de deelnemer als gevolg van een retournering en/of ruil niet over voldoende likes beschikt om ze te compenseren, dan krijgt hij/zij een negatief saldo. De deelnemer kan echter doorgaan met het verzamelen van likes en profiteren van de voordelen van het programma zodra zijn/haar saldo weer positief is.

10. INTERNATIONALISATIE VAN HET PROGRAMMA

Deelnemers die likes in andere landen dan waar zij wonen verzamelen, kunnen van de voordelen van het programma profiteren zolang beide landen zich op het grondgebied bevinden.

11. INWERKINGTREDING EN DUUR

Het programma treedt in werking op 9 april 2019 en is van onbepaalde duur.

Niettegenstaande het bovenstaande behoudt MANGO zich het recht voor om de AV van het programma te allen tijde te annuleren of te wijzigen. In dat geval zal MANGO de deelnemers van tevoren op de hoogte brengen via de communicatiekanalen die het bedrijf daarvoor heeft gereserveerd (e-mail, website, enz.). De wijziging of annulering van de AV van het programma geeft geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling ten gunste van de deelnemer.


12. AFMELDING PROGRAMMA

Zoals hiervoor is aangegeven, is MANGO likes you bedoeld als een programma dat onafscheidelijk verbonden is aan de registratie als MANGO-gebruiker. Daarom worden de deelnemers die hun inschrijving voor het programma willen opzeggen, automatisch verwijderd van hun account als MANGO-gebruiker. 

In dit verband kan de deelnemer zijn/haar inschrijving voor het programma opzeggen en bijgevolg zijn/haar opzegging als gebruiker afwikkelen via de volgende kanalen:

- E-mail naar personaldata@mango.com.

- Website www.mango.com, in het gedeelte Mijn gegevens, toegankelijk vanuit het gedeelte ""Mijn Account"" ,zodra de deelnemer inlogt met zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord.

Zodra de deelnemer zijn/haar opzegging afwikkelt, verliest hij/zij alle likes die in zijn/haar geval zouden zijn verzameld zonder de mogelijkheid om deze op een later tijdstip terug te krijgen.

Indien de deelnemer gebruik maakt van zijn/haar recht om persoonsgegevens met betrekking tot e-mails of mobiele telefoons te verwijderen, wordt zijn/haar inschrijving voor MANGO likes you automatisch opgezegd en gaan eventuele verzamelde likes verloren, evenals eventuele eerdere voordelen die zijn verkregen met de verzameling van likes.

Ook als de deelnemer zodanig gebruik maakt van zijn/haar recht om zijn/haar persoonsgegevens te rectificeren, dat zijn/haar land van verblijf zich buiten het grondgebied bevindt, zal zijn/haar inschrijving voor MANGO likes you automatisch worden opgezegd en gaan de eventuele verzamelde likes verloren, evenals eventuele eerdere voordelen die zijn verkregen met de verzameling van likes.

13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer het Privacybeleid raadplegen dat beschikbaar is op www.mango.com/gdpr.


14. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op de AV is de algemene Spaanse wetgeving van toepassing of, indien het geval, de lokale wetgeving die op elke deelnemer in het grondgebied van toepassing is. Voor het oplossen van eventuele onenigheden die kunnen voortvloeien uit de interpretatie en/of uitvoering van de AV, en tenzij dit wordt vereist door de toepasselijke lokale wetgeving, onderwerpen MANGO en de deelnemer zich, met uitdrukkelijke afstand van elke andere jurisdictie die hen zou kunnen toekomen, aan de jurisdictie van de rechtbanken van Barcelona (Spanje).


15. FRAUDE

MANGO behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij geschikt acht om frauduleus of verdacht gedrag op te sporen van deelnemers die geen correct gebruik maken van de voordelen van het programma.

Laatste herziening: 11/10/2021