SEKRETESS- OCH COOKIESPOLICY

POLICY OM COOKIES

Senaste version: 30/10/2020

VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDS DE?

Cookies är filer som installeras i användarens dator, mobil, surfplatta eller annan enhet, i syfte att registrera dennes aktiviteter under den tid som användaren besöker MANGOs webbplats och/eller mobilapplikation (”webbplats/app”). Med hjälp av cookies är det möjligt för webbplatsens/appens server att känna igen användarens webbläsare, vilket möjliggör att t.ex. registrerade användare får åtkomst till olika områden och tjänster utan att behöva registrera sig på nytt vid varje besök och att inställningar för språk, land, etc. sparas för framtida besök. Cookies används även för att mäta publik och trafikparametrar, samt kontrollera besökta sidor och antal besök.

VAD ANVÄNDS COOKIES INTE FÖR PÅ DENNA WEBBPLATS?

Vi lagrar inte känslig, personligt identifierbar information, så som adress, lösenord, etc. i de cookies som vi använder.

VEM ANVÄNDER INFORMATIONEN SOM LAGRAS I DESSA COOKIES?

Den information som lagras i cookies på webbplatsen/i appen används av Punto Fa, S.L. (“MANGO”), med skattenummer B-59.088.948:

  • Postadress: C/Mercaders, 9-11 (Polígono Industrial Riera Caldes) 08184 Palau-solità i Plegamans Barcelona, Spanien.
  • Telefon: 901 150 543
  • E-post: personaldata@mango.com

VILKA TYPER AV COOKIES ANVÄNDER MANGO?

Nedan anges de typer av cookies som används på MANGOs webbplats/app enligt typ av cookies, ändamål och vilken enhet som hanterar dem (egna och tredje parter).

Ändamål Beskrivning
Prestandacookies Cookies som gör det möjligt för oss att räkna antal besök på webbplatsen/i appen och trafikkällor samt kvantifiera antal användare i syfte att utföra mätning och statistisk analys av hur användarna interagerar med webbplatsen/appen.
Funktionella cookies Cookies som gör det möjligt för dig att besöka tjänsten med vissa fördefinierade egenskaper enligt vissa kriterier som exempelvis vilken typ av webbläsare du använder för att besöka tjänsten, regional konfiguration som tjänsten används från, etc,
Nödvändiga cookies Cookies som är nödvändiga för besök på vår webbplats och dess korrekta funktion. De gör det möjligt att exempelvis kontrollera trafiken och dataöverföringen, få åtkomst till delar av webbplatsen som har begränsad tillgänglighet, utföra köpprocessen för en beställning, använda säkerhetsinslag, lagra innehåll för att kunna sprida videos eller dela innehåll via sociala nätverk.
Riktade cookies Cookies som lagar information om användarnas beteende under besök på webbplatsen/appen för att visa reklam relaterad till din navigeringsprofil.
Sociala nätverkscookies Cookies som konfigurerats av en rad sociala nätverk, som vi har länkat till vår webbplats, och som gör det möjligt att dela vårt innehåll med dina vänner och nätverk.

 

Hantering  
Egna cookies Cookies som skapas eller hanteras av MANGO, som ansvarig för webbplatsen/appen.
Tredje parts cookies De administreras av tjänsteleverantörer som inte tillhör MANGO. Du hittar information om dessa tredje parter i panelen “.

 

HUR MAN INAKTIVERAR COOKIES I DE FRÄMSTA WEBBLÄSARNA

Du kan tillåta, blockera eller eliminera de cookies som installeras i din dator via inställningarna i din webbläsare. Om du blockerar dem är det möjligt att vissa tjänster som kräver cookies inte finns tillgängliga för dig.

Nedan hittar du länkar till information om hur du kan aktivera dina inställningar i de främsta webbläsarna:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Opera

Om du har godkänt tredje parts cookies kan du eliminera dem från webbläsarinställningarna eller från det system som den tredje parten erbjuder.

HUR MAN HANTERAR PREFERENSER FÖR SAMTYCKE

Du kan konfigurera de olika typerna av väljbara kategorier genom att klicka på knappen för justering av cookies nedan:

LAGRINGSTIDER

MANGO kommer endast att lagra personuppgifterna under en rimlig tidsperiod som är nödvändig för att svara på behov som uppstår, utföra förbättringar, aktivera dina tjänster och uppfylla kraven i tillämplig lagstiftning. Detta innebär att uppgifterna kan lagras under en rimlig tidsperiod, även efter det att den intresserade parten har upphört med använda MANGOs tjänster eller slutat använda WEBBEN/APPEN. Efter denna tidsperiod kommer personuppgifterna att blockeras i alla MANGO-system.

Det samtycke du gett gäller i högst 13 månader. Efter att det kommer vi att be om ditt samtycke på nytt när du besöker vår WEBB/APP.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL TREDJE LÄNDER

Behandling av uppgifterna sker, i allmänhet, av tjänsteleverantörer som befinner sig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller länder vars skyddsnivå har bedömts som lämplig.

Internationella överföringar av uppgifter kan också förekomma inom ramen för de ovan nämnda överlåtelserna/kommunikationerna av dessa till tredje parter, för vilka MANGO kommer att använda standardavtalsklausulerna som anpassats av Europeiska kommissionen och EU-USAs sekretesskydd som garanti för överföringar som görs till länder som inte har infört ett beslut om adekvat skydd liknande Europeiska kommissionens. I samtliga fall ska tredje parter med vilka uppgifter av personlig karaktär delas i förväg ha styrkt att de vidtagit tekniska och organisationsmässiga säkerhetsåtgärder för korrekt skydd av dessa.

MANGO säljer inte i något fall kunduppgifter till tredje parter.

De tredje parts länder som internationella överföringar av uppgifter kan äga rum till är Ryssland, USA och Canada.

Du kan få information om den tredjelandsöverföring som de tredje parter som identifieras i denna cookiespolicy utför i deras respektive policys.