Πολιτική Απορρήτου και Cookies

Τελευταία έκδοση:

Πληροφοριεσ για την επεξεργασια προσωπικων δεδομενων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Η PUNTO FA, S.L. ("MANGO"), με N.I.F. B-59.088.948, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται στις πλατφόρμες μας (εννοώντας με τον όρο πλατφόρμες τη χρήση του ιστότοπου, της εφαρμογής MANGO ή των συσκευών που θα βρείτε στα φυσικά μας καταστήματα, καθώς και εκείνων που απορρέουν από τη σχέση σας με τη MANGO). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη MANGO με τα ακόλουθα μέσα:

 • Ταχυδρομική διεύθυνση: Εξυπηρέτηση πελατών, carrer dels Mercaders 9-11 (Polígono Industrial Riera Caldes), 08184 Palau-solità i Plegamans (Βαρκελώνη), Ισπανία.
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: personaldata@mango.com

Η MANGO έχει ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε ή/και να αναφέρετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@mango.com ή εγγράφως στην ακόλουθη διεύθυνση: DPO Office, carrer dels Mercaders 9-11 (Polígono Industrial Riera Caldes), 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona), Ισπανία.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η MANGO;

Η MANGO μπορεί να συλλέγει απευθείας από τη σχέση σας και τη χρήση των υπηρεσιών μας, κυρίως τα ακόλουθα δεδομένα ή/και κατηγορίες δεδομένων: (iii) οικονομικά δεδομένα, όπως πιστωτική κάρτα (PAN+CVV2) σύμφωνα με τα πρότυπα PCI DSS, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των πληρωμών σε περίπτωση που αγοράσετε κάποιο από τα προϊόντα μας ή, σε περίπτωση επιστροφής για μεταφορές, τον αριθμό λογαριασμού στον οποίο θα πρέπει να επεξεργαστούμε την επιστροφή της αγοράς σας, (iv) δεδομένα που παρατηρούνται κατά την αγορά των προϊόντων μας και τις καταναλωτικές συνήθειες και προτιμήσεις των πελατών μας, (v) δεδομένα σχετικά με τη χρήση των πλατφορμών MANGO και την περιήγηση.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΥ;

Οι σκοποί για τους οποίους η MANGO μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα είναι οι εξής:

Α) ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Για τη διαχείριση της εγγραφής σας, η οποία συνεπάγεται τη δημιουργία λογαριασμού ως χρήστης της MANGO. Αυτός ο λογαριασμός θα σας επιτρέψει να συγκεντρώσετε κάθε ερώτηση που σχετίζεται με την ιδιότητά σας ως χρήστης, καθώς και να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες και προορίζονται για αυτό το σκοπό. Για παράδειγμα, η ύπαρξη λογαριασμού χρήστη θα σας επιτρέψει να αποθηκεύσετε ορισμένες πληροφορίες που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές αγορές ή/και αλληλεπιδράσεις με τη MANGO.

Ομοίως, η δημιουργία του λογαριασμού χρήστη σας, στις χώρες όπου είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα επιβράβευσης MANGO Likes You, συνεπάγεται τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Η εγγραφή σε αυτό το πρόγραμμα μπορεί να συνεπάγεται εκπτώσεις ή/και οφέλη στις υπηρεσίες τρίτων συνεργατών, καθώς και εκπτώσεις για τις μελλοντικές σας αγορές στη MANGO. Εν προκειμένω, σας ενημερώνουμε ότι οι χώρες που διαθέτουν το πρόγραμμα επιβράβευσης MANGO Likes You το διαφημίζουν στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους.

 • Η νομική βάση που νομιμοποιεί την επεξεργασία των δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό είναι η εκτέλεση σύμβασης, η οποία νοείται ως οι αποδεκτοί Όροι Πώλησης
 • κατά τη στιγμή της δημιουργίας λογαριασμού. Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται στους Όρους Πώλησης.

(Β) ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ MANGO

Για τη διεκπεραίωση της αγοράς προϊόντων που πραγματοποιείται μέσω των διαφόρων καναλιών αγοράς που παρέχει η MANGO. Η διαχείριση αυτή συνίσταται στην εκτέλεση όλων των κατάλληλων ενεργειών για τη διαχείριση της αγοράς σας και, κατά περίπτωση, για την εγγύηση της ορθής παράδοσης της παραγγελίας σας, καθώς και για την εκτέλεση κάθε διαχείρισης που σχετίζεται με την πώληση του προϊόντος, όπως, για παράδειγμα, η διαχείριση και η έκδοση εγγράφων που πιστοποιούν την αγορά και την πώληση, όπως το απλοποιημένο ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το τιμολόγιο πώλησης ή το Tax Free και, κατά περίπτωση, η διαχείριση της επιστροφής των προϊόντων.

Για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να σας αποστέλλουμε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αγοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή/και οποιουδήποτε άλλου διαθέσιμου ανά πάσα στιγμή καναλιού.

 • Η νομική βάση που νομιμοποιεί την επεξεργασία των δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό είναι η εκτέλεση μιας σύμβασης που νοείται ως τέτοια οι Όροι Πώλησης που έγιναν δεκτοί κατά την αγορά των ειδών. Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται στους Όρους Πώλησης.

Διαχείριση της κάρτας δώρου Mango

 • Η νομική βάση που νομιμοποιεί την επεξεργασία των δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό είναι η εκτέλεση σύμβασης που νοείται ως τέτοια με τους Όρους Χρήσης που γίνονται αποδεκτοί κατά την αγορά της κάρτας. Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που ορίζονται στους Όρους χρήσης.

Σε σχέση με την επεξεργασία της ηλεκτρονικής αγοράς, η MANGO, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία, θα προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες για την πρόληψη, την ανίχνευση και τον έλεγχο της κατάχρησης και της απάτης κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας, για τις οποίες μπορεί να λάβει αυτοματοποιημένες αποφάσεις.

Αυτές οι αυτοματοποιημένες αποφάσεις θα συνίστανται στην ανάλυση της συμπεριφοράς κατά τη διαδικασία πληρωμής, για την οποία θα χρησιμοποιούνται, σε γενικές γραμμές, τα δεδομένα της διαδικασίας αγοράς και το ιστορικό των αγορών που έχουν πραγματοποιηθεί, προκειμένου να είναι σε θέση να ελέγξουν εάν η συναλλαγή θα μπορούσε να θεωρηθεί δόλια. Οι πληροφορίες αυτές θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε και να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε δόλιες συμπεριφορές στις συναλλαγές πληρωμών και οι αγορές μπορεί να απορριφθούν και, ως εκ τούτου, να προστατεύσουμε τόσο εσάς ως ενδιαφερόμενο μέρος (σε περίπτωση κλοπής ταυτότητας), όσο και τη MANGO ως πάροχο υπηρεσιών και υπεύθυνο μέρος.

 • Η επεξεργασία των δεδομένων σας για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού νομιμοποιείται από το έννομο συμφέρον της MANGO να αναλύει όλες τις συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία πληρωμής των προϊόντων που εμπορεύεται, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα λάβει χώρα οικονομική απάτη που θα μπορούσε να έχει αρνητική φήμη για την ίδια ή τους πελάτες της. Υπό αυτή την έννοια, θεωρούμε ότι υπάρχει επίσης γενικό συμφέρον στο βαθμό που η επεξεργασία συμβάλλει στη δημιουργία, βελτίωση και διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού στις οικονομικές σχέσεις που πραγματοποιούνται μέσω των μέσων πληρωμής που παρέχει η MANGO στο ηλεκτρονικό της εμπόριο, προκειμένου να αποτραπεί η υποψία τους λόγω απάτης ή δόλιων δραστηριοτήτων.
 • Σας ενημερώνουμε ότι, στην περίπτωση αυτή, η MANGO έχει επιτακτικούς νόμιμους λόγους που επιτρέπουν την επεξεργασία των δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό και δεν μπορεί να ανταποκριθεί, στην περίπτωση αυτή, στο δικαίωμά σας για εναντίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21.1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
 • Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση αυτή ζητώντας τις απευθείας από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας.

Σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί ως χρήστης και προβείτε σε αγορά ενός από τα προϊόντα μας μέσω των πλατφορμών μας, ενδέχεται να προβούμε στην ακόλουθη επεξεργασία:

 • Αποθήκευση των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές αγορές.

Η νομική βάση που νομιμοποιεί την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η ρητή συγκατάθεση που έχετε δώσει, υπό την έννοια ότι αποθηκεύουμε τις πληροφορίες αυτές ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές αγορές, με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι η χρήση των δεδομένων της πιστωτικής σας κάρτας νομιμοποιείται στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς η ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Γ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗ MANGO ΩΣ ΜΑΡΚΑ

Ενημερωτικό δελτίο: διαχείριση και αποστολή εμπορικών πληροφοριών σχετικά με αποκλειστικές προσφορές και τα τελευταία νέα προσαρμοσμένα στο προφίλ σας, αποστολή κοινού μέσω ψηφιακών πλατφορμών, καθώς και ανακοινώσεις σχετικά με εκκρεμή ενδύματα και αξεσουάρ στην τσάντα σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, WhatsApp, ειδοποιήσεων από την εφαρμογή Mango ή οποιοδήποτε άλλο κανάλι επικοινωνίας ή/και ψηφιακή πλατφόρμα. Αυτό περιλαμβάνει προωθητικές ενέργειες, όπως, για παράδειγμα, η διαχείριση διαγωνισμών ή κληρώσεων που διοργανώνει η MANGO. Σε περίπτωση που συμφωνείτε να λαμβάνετε εμπορικές επικοινωνίες μέσω διαφορετικών καναλιών, ορισμένες προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση των επικοινωνιών στα ψηφιακά μέσα.

 • Η νομική βάση που νομιμοποιεί την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η ρητή συγκατάθεσή σας, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς η ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Διαχείριση της υπηρεσίας ειδοποιήσεων για τη διαθεσιμότητα ενδυμάτων και αξεσουάρ μέσω της εφαρμογής Mango App, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, WhatsApp ή οποιουδήποτε άλλου καναλιού επικοινωνίας ή/και ψηφιακής πλατφόρμας.

 • Η νομική βάση που νομιμοποιεί την επεξεργασία των δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό είναι η ρητή συγκατάθεση που έχετε δώσει, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς η ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Υπηρεσία αναζήτησης ενδυμάτων σε καταστήματα Mango (τοποθεσία). Η Mango επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας υποδείξει τη διαθεσιμότητα του επιλεγμένου ενδύματος στα καταστήματα που βρίσκονται πλησιέστερα στην τοποθεσία που έχει δηλώσει η συσκευή σας. Στη συνέχεια δεν θα διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά στα συστήματά μας.

 • Η νομική βάση που νομιμοποιεί την επεξεργασία των δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό είναι η συγκατάθεση που μας δίνετε για την πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής σας.

Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς η ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Για να ανταποκριθείτε στην άσκηση των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα .

 • Η νομική βάση που νομιμοποιεί την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η συμμόρφωση με νομική υποχρέωση όσον αφορά τη διαχείριση της άσκησης των δικαιωμάτων σύμφωνα με την υποχρέωση που απορρέει από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Για την αντιμετώπιση ερωτημάτων, αιτημάτων και πιθανών αξιώσεων που υποβάλλετε μέσω των καναλιών επικοινωνίας που ενεργοποιεί η Εξυπηρέτηση Πελατών, όπως ταχυδρομείο, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, WhatsApp, κοινωνικά δίκτυα, φόρμες στην εφαρμογή/δίκτυο Mango, εικονικός βοηθός στην εφαρμογή/δίκτυο με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και κάθε άλλο κανάλι που ενεργοποιείται για το σκοπό αυτό. Ανάλογα με τον λόγο από τον οποίο προέρχεται η επαφή σας με τη MANGO, η βάση που νομιμοποιεί την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να είναι διαφορετική. Υπό αυτή την έννοια:

 • Θεωρούμε την ύπαρξη έννομου συμφέροντος της MANGO για την ορθή επίλυση και εξυπηρέτηση των προτάσεων, ερωτημάτων ή αιτημάτων που μπορεί να υποβάλλετε μέσω των καναλιών που παρέχει η Εξυπηρέτηση Πελατών, νοουμένου ότι, σε καμία περίπτωση, δεν επηρεάζονται ή θίγονται τα δικαιώματα ή/και οι ελευθερίες σας από το γεγονός ότι δίνεται απάντηση στο αίτημα που ξεκίνησε από εσάς.
 • Σε περίπτωση που ασχολούμαστε με ερωτήματα που σχετίζονται με μια παραγγελία και των οποίων η προσοχή είναι απαραίτητη για την επισημοποίηση της αγοράς, η επεξεργασία των δεδομένων σας νομιμοποιείται από την εκτέλεση μιας σύμβασης που νοείται ως τέτοια από τους Όρους Πώλησης.
 • Σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται για την αντιμετώπιση καταγγελίας ή αξίωσης που αποστέλλεται μέσω των διαύλων που παρέχει το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης που προβλέπεται από το νόμο περί καταναλωτών και χρηστών.

Μετά την παροχή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες μας, για να σας αποστείλουμε έρευνες ποιότητας με σκοπό να διαπιστώσουμε τη γνώμη σας και το βαθμό ικανοποίησής σας από τη σχέση σας με τη MANGO. Οι πληροφορίες που συλλέγονται ως αποτέλεσμα της έρευνας θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες μας, και μας ενδιαφέρει πολύ να έχουμε εμπειρία.

 • Η νομική βάση που νομιμοποιεί την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον. Το έννομο συμφέρον μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πλατφόρμες μας παραμένουν ασφαλείς, καθώς και να βοηθήσουμε τη MANGO να κατανοήσει τις ανάγκες, τις προσδοκίες και την ικανοποίησή σας από το εμπορικό σήμα και, ως εκ τούτου, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας ανά πάσα στιγμή. Όλες αυτές οι ενέργειες πραγματοποιούνται προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο ικανοποίησής σας και να διασφαλιστεί μια μοναδική εμπειρία περιήγησης και αγορών, με την εν λόγω ανάλυση να πραγματοποιείται σε συγκεντρωτική βάση.

Δημιουργία προφίλ με βάση τα δεδομένα συμπεριφοράς και κατανάλωσης που συλλέγονται μέσω της περιήγησής σας, των αλληλεπιδράσεών σας με τη μάρκα και εκείνων που προκύπτουν από το ιστορικό των αγορών σας, προκειμένου να σας παρουσιάσουμε, κατά προτεραιότητα, συστάσεις ή περιεχόμενο στην πλατφόρμα μας, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, καθώς και να σας στείλουμε εμπορικές επικοινωνίες προσαρμοσμένες στο προφίλ σας, εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τον σκοπό αυτό.

 • Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της κατάρτισης προφίλ και μετά από την αντίστοιχη στάθμιση των συμφερόντων σας ως θιγόμενου υποκειμένου, καθώς και της MANGO ως υπεύθυνου, διαπιστώθηκε ότι η νομική βάση που νομιμοποιεί την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον, καθώς θεωρείται ότι είναι προς το συμφέρον όλων των εμπλεκόμενων μερών να προβάλλονται κατά προτεραιότητα τα άρθρα που ενδέχεται να ενδιαφέρουν τον καταναλωτή. Με τον τρόπο αυτό, με την κατά προτεραιότητα προβολή των ειδών που ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες του εκάστοτε χρήστη, η MANGO θα είναι σε θέση να σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας και μια πολύ πιο θετική εμπειρία χρήστη, ενώ, ταυτόχρονα, η φήμη της MANGO θα ωφεληθεί από το γεγονός ότι οι χρήστες έχουν μια καλή εμπειρία κατά την περιήγηση και τις αγορές τους στις πλατφόρμες μας.
 • Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της κατάρτισης προφίλ και μετά από την αντίστοιχη στάθμιση των συμφερόντων σας ως θιγόμενου υποκειμένου, καθώς και της MANGO ως υπεύθυνου, διαπιστώθηκε ότι η νομική βάση που νομιμοποιεί την επεξεργασία των δεδομένων σας για την κατάρτιση του καταναλωτικού σας προφίλ, προκειμένου να είναι σε θέση να σας αποστέλλει εμπορικές επικοινωνίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις και τις προτιμήσεις των καταναλωτών, είναι το έννομο συμφέρον, καθώς θεωρείται προς το συμφέρον όλων των εμπλεκόμενων μερών η αποστολή εξατομικευμένων εμπορικών επικοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό, το γεγονός της δυνατότητας προσαρμογής των εμπορικών επικοινωνιών στο προφίλ του χρήστη θα επιτρέψει στη MANGO να σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας, καθώς θα λαμβάνετε μόνο επικοινωνίες των οποίων το περιεχόμενο μπορεί να σας ενδιαφέρει, αποφεύγοντας την αποστολή γενικών επικοινωνιών που θα μπορούσαν να είναι υπερβολικές ή μη ελκυστικές για τους ενδιαφερόμενους, αυξάνοντας έτσι τον βαθμό ικανοποίησής σας, ενώ, ταυτόχρονα, θα αποφέρει οφέλη για τη MANGO, επιτρέποντάς της να στέλνει αποτελεσματικότερες εμπορικές επικοινωνίες που ευνοούν την προσέλκυση νέων πελατών και την αφοσίωση των ήδη υπαρχόντων, καθώς και τη βελτίωση της εταιρικής της εικόνας.
 • Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση προφίλ δεν προβαίνει σε συστάσεις σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν (ούτε σε επίπεδο τμήματος ούτε σε ατομικό επίπεδο), ούτε εφαρμόζει αποφάσεις με αυτοματοποιημένο τρόπο, αλλά περιορίζεται στην ανάλυση των δεδομένων συμπεριφοράς και κατανάλωσης των πελατών και των δυνητικών πελατών για να διαπιστώσει τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις και τις προτιμήσεις τους, συμπεραίνοντας τη συμπεριφορά του ενδιαφερομένου στο μέλλον. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, ένας υπεύθυνος μάρκετινγκ θα αποφασίσει για την καλύτερη στρατηγική για το συγκεκριμένο τμήμα, πελάτη ή δυνητικό πελάτη.
 • Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αξιολόγηση του έννομου συμφέροντος επικοινωνώντας απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας.

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι κατάλληλα, σκόπιμα και περιορίζονται σε αυτά που είναι αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους τυγχάνουν επεξεργασίας, η MANGO θα φυλάξει τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για το αναγκαίο χρονικό διάστημα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για τον οποίον αυτά συλλέχθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες να ανταποκρινόμαστε σε ζητήματα που τίθενται ή να επιλύουμε προβλήματα, να πραγματοποιούμε βελτιώσεις, να ενεργοποιούμε υπηρεσίες και να πληρούμε τις προϋποθέσεις που απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα ακόμα και αφού έχετε σταματήσει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της MANGO και/ή έχετε σταματήσει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα/εφαρμογή. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, τα προσωπικά δεδομένα σας θα αποκλείονται από όλα τα συστήματα της MANGO με μόνο σκοπό να βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου αυτές να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενες διοικητικές ή δικαστικές αρμοδιότητες και την προβολή ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Μετά το πέρας της περιόδου αποκλεισμού από τα προσωπικά δεδομένα, αυτά θα διαγράφονται οριστικά.

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε εταιρείες του ομίλου MANGO για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς που βασίζονται σε έννομο συμφέρον.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιούνται σε τρίτους σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις που ισχύουν σε κάθε περίπτωση, όπως, για παράδειγμα, σε Δημόσιες Διοικήσεις ή/και Δημόσιους Φορείς, όταν αυτό απαιτείται από φορολογικές, εργασιακές, ασφαλιστικές ή άλλες ισχύουσες διατάξεις.

Σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε μια αγορά μέσω των πλατφορμών μας, τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν, κατά περίπτωση, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, φορείς ανίχνευσης και πρόληψης απάτης, όπως, για παράδειγμα, η Signifyd, φορείς εφοδιαστικής, μεταφοράς και παράδοσης αγαθών. Αυτές οι επικοινωνίες είναι απολύτως απαραίτητες για να διασφαλιστεί η παράδοση της παραγγελίας σας.

Από την άλλη πλευρά, σας ενημερώνουμε ότι η MANGO μπορεί να συνάψει συμβάσεις με τρίτους οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών που έχουμε συνάψει. Τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να μας παρέχουν, μεταξύ άλλων, τεχνολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών ή υπηρεσίες μάρκετινγκ και διαφήμισης και σε κάθε περίπτωση θα επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ακολουθώντας τις οδηγίες της MANGO και ποτέ για δικούς τους σκοπούς.

Σε καμία περίπτωση η MANGO δεν θα πωλήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ενδέχεται να πραγματοποιούνται διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων, σε περίπτωση που οι εταιρείες, στις οποίες η MANGO κοινοποιεί τα δεδομένα σας, βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, και οι οποίες θα είναι νόμιμες, εφόσον προβλέπονται τα κατάλληλα εχέγγυα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η MANGO στις περιπτώσεις εκείνες όπου η χώρα προορισμού των δεδομένων δεν θεωρείται κατάλληλου επιπέδου, θα ρυθμίσει κανονιστικά τη σχέση με τρίτο-αποδέκτη των δεδομένων, μέσω της σύναψης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών, εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το περιεχόμενο των οποίων μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_el.

Οι εν λόγω τρίτες χώρες που δεν διαθέτουν απόφαση επαρκούς προστασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να είναι, κυρίως, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε κάθε περίπτωση, τα τρίτα πρόσωπα με στα οποία η εταιρεία θα κοινοποιεί τα συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα έχουν πιστοποιηθεί προηγουμένως ως προς την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή προστασία των δεδομένων.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΛΛΕΧΘΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Σε ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας/εφαρμογής, όπως οι δωροκάρτες, ένας χρήστης μπορεί να παρέχει προσωπικές πληροφορίες για τους αποδέκτες των καρτών. Σε αυτήν την περίπτωση, η MANGO θα συμμορφώνεται επίσης με τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία προστασία δεδομένων, επιδιώκοντας αποκλειστικά να συμμορφωνόμαστε με τον σκοπό για τον οποίον μας έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Η MANGO ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η ιστοσελίδα/εφαρμογή χρησιμοποιεί τεχνικές ασφάλειας των πληροφοριών όπως firewalls, αυτόματα συστήματα κατά των επιθέσεων, διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης και μηχανισμούς κρυπτογράφησης, όλα με στόχο την αποφυγή μη εγκεκριμένης πρόσβασης στα δεδομένα και την εγγύηση του απόρρητου χαρακτήρα τους, καθώς επίσης πραγματοποιούνται περιοδικές επαληθεύσεις ασφάλειας ώστε να διενεργούνται εκτιμήσεις κινδύνων και συχνοί έλεγχοι. Για την επίτευξη αυτών των σκοπών, αποδέχεστε ότι η MANGO θα αποκτήσει δεδομένα με στόχο την πιστοποίηση ταυτότητας που αντιστοιχεί στους ελέγχους πρόσβασης.

Επιπλέον, οποιαδήποτε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας/εφαρμογής ολοκληρώνεται μέσω ασφαλών συστημάτων πληρωμής. Τα απόρρητα δεδομένα πληρωμής αποστέλλονται άμεσα και με κρυπτογραφημένο τρόπο (SSL) στον αρμόδιο οργανισμό.

Η MANGO δηλώνει ότι έχει υιοθετήσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εγγυάται την ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται, καθώς και για να αποφύγει τυχόν απώλεια, αλλοίωση και/ή πρόσβαση εκ μέρους μη εγκεκριμένων τρίτων προσώπων.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Δικαιούστε τα δικαιώματα που αναφέρονται κατωτέρω. Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στοpersonaldata@mango.com . Προκειμένου να επεξεργαστούμε το αίτημά σας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να αποδείξετε την ταυτότητά σας.Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν η MANGO επεξεργάζεται ή όχι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχει η MANGO για εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τη MANGO να διορθώσει τα προσωπικά σας δεδομένα όταν είναι ανακριβή ή να τα συμπληρώσει όταν είναι ελλιπή. Σε περίπτωση που διαθέτετε λογαριασμό χρήστη, πρέπει να διορθώσετε άμεσα τα δεδομένα σας αποκτώντας πρόσβαση στην ενότητα "Τα δεδομένα μου" του προφίλ σας.

Δικαίωμα διαγραφής

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα εάν, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Δικαίωμα περιορισμού

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, οπότε θα διατηρήσουμε τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς της άσκησης ή της υπεράσπισης αξιώσεων.

Δικαίωμα φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας δικαιολογείται από τη συγκατάθεση ή προκύπτει από την εκτέλεση σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Δικαίωμα εναντίωσης

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με βάση το δημόσιο ή το έννομο συμφέρον που επιδιώκει η MANGO, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Σε αυτή την περίπτωση, η MANGO θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων, εκτός εάν συντρέχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι ή είναι απαραίτητο για την άσκηση ή την υπεράσπιση πιθανών αξιώσεων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.

Αυτοματοποιημένες ατομικές αποφάσεις

Κατά περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να μην υποβληθείτε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει με παρόμοιο τρόπο σημαντικά. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η άσκηση αυτού του δικαιώματος εάν η απόφαση είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ εσάς και της MANGO ή επιτρέπεται από το εφαρμοστέο στη MANGO δίκαιο, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας ή βασίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια τοπική εποπτική αρχή, η οποία στην Ισπανία είναι η Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων (www.aepd.es).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ;

Η παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας θα είναι πάντα διαθέσιμη. Εντούτοις, σε περίπτωση που προβούμε σε ουσιαστική και σοβαρή τροποποίηση του περιεχομένου της πολιτικής, θα σας ενημερώσουμε μέσω της ιστοσελίδας/εφαρμογής ή της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και κατά αυτόν τον τρόπο θα συμμορφωνόμαστε με το καθήκον ενημέρωσης το οποίο προβλέπεται στον ΓΚΠΔ. Έτσι ώστε, αν το θεωρήσετε σκόπιμο, να μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως ενδιαφερόμενος/η.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ;

Τα cookies είναι αρχεία που εγκαθίστανται στον υπολογιστή, το τηλέφωνο, το tablet ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή του χρήστη, με σκοπό να καταγράφουν τις δραστηριότητές του κατά τη διάρκεια της περιήγησής του στην παρούσα ιστοσελίδα και/ή την κινητή εφαρμογή του MANGO ("Web/App"). Χάρη στη χρήση των cookies, είναι δυνατόν ο διακομιστής όπου βρίσκεται η Web/App, να αναγνωρίσει τον browser που χρησιμοποιεί ο χρήστης, επιτρέποντας, για παράδειγμα, στον εγγεγραμμένο χρήστη την πρόσβαση στις περιοχές και τις υπηρεσίες χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί σε κάθε επίσκεψη και να θυμάται τις προτιμήσεις του για γλώσσα, χώρα κλπ. στις μελλοντικές επισκέψεις. Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για να μετρήσουν το κοινό και τις παραμέτρους της κυκλοφορίας, να ελέγχουν την πρόοδο και τον αριθμό των εισόδων.

Σχετικά με την έννοια "Cookie", αναφερόμαστε επίσης σε άλλες τεχνολογίες παρόμοιες με τα cookies που, με ανάλογο τρόπο, επιτρέπουν την αποθήκευση ή την ανάκτηση ορισμένων πληροφοριών από μια συσκευή, όπως για παράδειγμα τα flash cookies, τα web beacons ή bugs, pixels, HTML5 (τοπική αποθήκευση), και τεχνολογία SDK για μορφές App, καθώς και τη χρήση τεχνικών fingerprinting για την ταυτοποίηση της συσκευής του ενδιαφερόμενου.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΌΓΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊ ΤΑ COOKIES Η MANGO;

Κατά την πρόσβαση και την περιήγηση στον ιστότοπο ή τη χρήση της εφαρμογής για κινητά, η MANGO μπορεί να αποθηκεύσει ή να καταγράψει διευθύνσεις IP, προτιμήσεις χρήστη ή τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείται για τους κύριους σκοπούς: (i) της σύνταξης στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των επισκέψεων ή την επισκεψιμότητα στον ιστότοπο, (ii) της προσφοράς μιας πιο εξατομικευμένης εμπειρίας περιήγησης και (iii) της απομνημόνευσης των στοιχείων σύνδεσης, ακόμη και σε διαφορετικές συσκευές, και (iv) της προβολής διαφημίσεων, σε αυτή τη σελίδα ή σε άλλες σελίδες, με βάση τις συνήθειες περιήγησης στον ιστότοπό μας.

Ομοίως, δεν αποθηκεύουμε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, όπως η διεύθυνσή σας, ο κωδικός πρόσβασής σας κ.λπ. στα cookies που χρησιμοποιούμε.

Η MANGO δεν πωλεί δεδομένα πελατών σε τρίτους σε καμία περίπτωση.

ΠΟΙΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ COOKIES;

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του Ιστοτόπου/Εφαρμογής χρησιμοποιούνται από την Punto Fa, S.L. (“MANGO”), με Α.Φ.Μ. B-59.088.948:

 • Ταχυδρομική διεύθυνση: C/Mercaders, 9-11 (Polígono Industrial Riera Caldes) 08184 Palau-solità i Plegamans (Βαρκελώνη, Ισπανία).
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: personaldata@mango.com

Επίσης, μερικά από τα cookies που μπορεί να εγκατασταθούν δεν ανήκουν στη MANGO αλλά σε τρίτους, μπορείς να δεις την πλήρη λίστα των cookies που χρησιμοποιεί η MANGO στον πίνακα ρυθμίσεων που θα βρεις παρακάτω.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η MANGO;

Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιούνται στον Ιστό/την Εφαρμογή της MANGO παρατίθενται παρακάτω, ανάλογα με τον τύπο των cookies ανάλογα με τον σκοπό τους και ανάλογα με την οντότητα που τα διαχειρίζεται (δική σας και τρίτων).

Διαχείριση

Περιγραφή

Cookies δικής μας διαχείρισης

Πρόκειται για εκείνα που δημιουργούνται ή διαχειρίζονται από τη MANGO, ως υπεύθυνη για τον Ιστότοπο/την Εφαρμογή.

Cookies τρίτου μέρους

Πρόκειται για εκείνα που διαχειρίζονται από παρόχους υπηρεσιών εκτός της MANGO. Αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα ρυθμίσεων στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση από το κουμπί "διαμόρφωση cookies" παρακάτω.

Σκοπός

Περιγραφή

Απολύτως απαραίτητα cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας. Συνήθως ρυθμίζονται για να ανταποκρίνονται σε ενέργειες που πραγματοποιείτε για να λαμβάνετε υπηρεσίες, όπως η προσαρμογή των προτιμήσεων απορρήτου σας, η σύνδεση στο λογαριασμό σας ή η συμπλήρωση φορμών. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να μπλοκάρει ή να σας ειδοποιεί για την παρουσία αυτών των cookies, αλλά ορισμένα τμήματα του ιστότοπου δεν θα λειτουργούν. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν καμία πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιηθεί προσωπικά.

Cookies προτίμησης ή εξατομίκευσης

Αυτά τα cookies σάς επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία θυμόμενοι προκαθορισμένα χαρακτηριστικά σύμφωνα με μια σειρά κριτηρίων, όπως, για παράδειγμα, η γλώσσα, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία, η περιφερειακή διαμόρφωση από την οποία έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία κ.λπ.

Η μη αποδοχή αυτών των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αργές επιδόσεις ή κακώς προσαρμοσμένες συστάσεις.

Cookies ανάλυσης

Πρόκειται για cookies τα οποία, τα οποία επεξεργάζονται από εμάς ή από τρίτους, μας επιτρέπουν να ποσοτικοποιήσουμε τον αριθμό των χρηστών και έτσι να πραγματοποιήσουμε τη μέτρηση και τη στατιστική ανάλυση της χρήσης που κάνουν οι χρήστες της προσφερόμενης υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό, η περιήγησή σας στον ιστότοπό μας αναλύεται προκειμένου να βελτιωθεί το φάσμα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Cookies συμπεριφορικής διαφήμισης

Πρόκειται για cookies τα οποία, τα οποία επεξεργαζόμαστε εμείς ή τρίτοι, μας επιτρέπουν να αναλύσουμε τις συνήθειες περιήγησής σας στο Διαδίκτυο, ώστε να μπορούμε να σας προβάλλουμε διαφημίσεις που σχετίζονται με το προφίλ περιήγησής σας.

Cookies κοινωνικών δικτύων

Πρόκειται για cookies που δημιουργούνται από διάφορες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες έχουμε προσθέσει στον ιστότοπο, για να μπορείτε να μοιράζεστε το περιεχόμενό μας με τους φίλους και τα δίκτυά σας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ;

Μπορείς να επιτρέπεις, να αποκλείεις ή να διαγράφεις τα cookies τα οποία εγκαθίστανται στον εξοπλισμό σου μέσω της ρύθμισης των επιλογών τού προγράμματος περιήγησής σου στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που αποκλείσεις τα cookies, ενδέχεται ορισμένες υπηρεσίες οι οποίες χρειάζονται τη χρήση τους να μην είναι διαθέσιμες για εσένα.

Στη συνέχεια, σου προσφέρουμε συνδέσμους όπου θα βρεις πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να ενεργοποιείς τις προτιμήσεις σου στα βασικά προγράμματα περιήγησης:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Opera

Αν έχεις αποδεχτεί τα cookies τρίτων, θα μπορείς να τα διαγράφεις από τις επιλογές τού προγράμματος περιήγησης ή από σύστημα το οποίο προσφέρεται από τον ίδιο τον τρίτο.


ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Η MANGO θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μόνο για την περίοδο που καθορίζεται, παρέχεται και περιορίζεται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέγηκαν, καθώς και για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Μόλις επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός, τα δεδομένα σας θα αποκλειστούν δεόντως για την περίοδο κατά την οποία μπορεί να προκύψουν νομικές ενέργειες και, μόλις περάσει η περίοδος παραγραφής, θα διαγραφούν δεόντως.

Επίσης, τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της χρήσης των cookies που έχουν αποδεχθεί οι χρήστες θα διατηρούνται για μια περίοδο 13 μηνών και, συνεπώς, μόλις περάσει αυτή η περίοδος, θα ζητηθεί νέα συγκατάθεση όταν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα/εφαρμογή μας.

Σχετικά με τους τρίτους που έχουν προσδιοριστεί στον πίνακα ρυθμίσεων των cookies, μπορείτε να δείτε την περίοδο διατήρησης στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου τους.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται, κατά κανόνα, από παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν κηρυχθεί ως χώρες με επαρκές επίπεδο προστασίας.

Σε περίπτωση διεθνών μεταφορών δεδομένων σε χώρες που δεν έχουν λάβει απόφαση για την επάρκεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η MANGO θα χρησιμοποιεί τις Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες που έχουν προσαρμοστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εγγύηση για αυτές τις μεταφορές σύμφωνα με τα άρθρα 44 έως 49 του Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, οι τρίτοι με τους οποίους μοιράζονται προσωπικά δεδομένα θα έχουν πιστοποιήσει εκ των προτέρων την υιοθέτηση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την σωστή προστασία τους.

Σχετικά με τους τρίτους που διαχειρίζονται cookies, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις μεταφορές σε τρίτες χώρες που, εάν χρειάζεται, πραγματοποιούν στις αντίστοιχες πολιτικές cookies τους.

Πώς να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας για τη συγκατάθεσή σας

Μπορείτε να ορίσετε τις προαιρετικές κατηγορίες cookie κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί ρυθμίσεων cookie: