ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH

Poslední revize: 13/10/2021

KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů je PUNTO FA, S.L. (“MANGO”), s DIČ B-59.088.948. (Španělsko) Kontaktní údaje společnosti MANGO jsou tyto:

- Poštovní adresa: Atención al Cliente (Zákaznický servis), Carrer dels Mercaders, 9-11 (Polígono Industrial Riera Caldes), 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona), Španělsko. 

- Telefon: 00420 800 720 080

- E-mail: personaldata@mango.com

Informujeme Vás o tom, že společnost MANGO jmenovala delegáta pro ochranu údajů, jemuž můžete předložit jakoukoli otázku související se zpracováním Vašich osobních údajů.  K tomuto účelu můžete kontaktovat delegáta pro ochranu údajů prostřednictvím následujících kontaktních údajů: dpo@mango.com; poštovní adresa: Oficina DPO, Carrer dels Mercaders 9-11 (Polígono Industrial Riera Caldes), 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona), Španělsko.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPOLEČNOST MANGO SHROMAŽĎUJE?

Společnost MANGO může z webové stránky MANGO a/nebo z mobilní aplikace MANGO („WEB/APP“) prostřednictvím příslušných formulářů shromažďovat Vaše následující osobní údaje: jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, datum narození, pohlaví a kreditní kartu (PAN+CVV2), v souladu s normami PCI DSS, nebo číslo účtu (poskytnuté zákazníkem v případě vrácení zboží), když navštívíte WEB/APP, když se zaregistrujete, vytvoříte objednávku online, kontaktujete společnost MANGO anebo se zúčastníte promo akcí či průzkumů společnosti MANGO.

Společnost MANGO také shromažďuje veškeré informace související s Vaším chováním na WEBu / v APP společnosti a způsobem Vaší interakce se značkou.

Všechny osobní údaje, které společnost MANGO shromažďuje, pochází od zúčastněné osoby, kromě kontaktních údajů, které nám mohou poskytnout její přátelé nebo rodinní příslušníci kvůli zaslání dárkového šeku nebo jiné pozornosti.

ZA JAKÝM ÚČELEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje budou zpracovány k těmto účelům, jak přísluší:

- Správa registrace na WEBu / v APP.

- Správa online prodeje. Vaše osobní údaje používáme ke zpracování a doručení Vaší objednávky a také k tomu, abychom Vás o stavu objednávky informovali prostřednictvím e-mailu, SMS anebo jakéhokoli jiného momentálně dostupného kanálu. Obdobně pak, pokud obdržíme Váš souhlas, uchováme údaje Vaší kreditní karty pro budoucí nákupy.

 - Utvoření komerčního profilu na základě Vašeho prohlížení WEBu / APP. Zmíněný profil vznikne využitím Vašich osobních údajů a informací týkajících se Vašeho prohlížení, jako jsou: zobrazené produkty a produkty přidané do nákupního košíku, navštívené sekce WEBu/APP, země, ze které nás navštěvujete apod., a to s cílem zhodnotit Vaše preference a/nebo osobní zájmy, abychom Vám nabízeli takový obsah WEBu/APP, nabídky, služby a produkty, které odpovídají Vašemu profilu.

 - Správa a zasílání informací o exkluzivních promo akcích a nejnovějších zprávách přizpůsobených vašemu profilu prostřednictvím e-mailu, SMS, poštou nebo přes jiný komunikační kanál nebo digitální platformu. A to včetně promo akcí, jako například správa soutěží nebo losování pořádaných společností MANGO.

- Prevence, odhalování a kontrola zneužívání a podvodů při používání našich služeb.

- Správa služby upozorňující na dostupnost zboží na WEBu / v APP.

- Správa a odesílání sdělení týkajících se oděvů a doplňků čekajících na vyřízení ve Vašem nákupním košíku. 

- Správa a vystavení dokladů potvrzujících prodej: digitální účtenky, prodejní faktury nebo Tax Free.

- Správa služby přístupu k WiFi v prodejnách společnosti MANGO.

- Správa dárkové karty Mango.

- Reakce na uplatnění Vašich práv na ochranu soukromí, jakož i vyřizování dotazů, žádostí a případných reklamací, které vznesete prostřednictvím kanálu Zákaznického servisu.

-  Akce a průzkumy jakosti zaměřené na zjištění úrovně Vaší spokojenosti, pro vytváření a zlepšování našich služeb.

JAK SPOLEČNOST MANGO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍ?

WEB/APP využívá technologie pro zabezpečení informací, jako jsou brány firewall, proces řízení přístupu a kryptografické mechanismy, to vše s cílem zabránit neoprávněnému přístupu k údajům a zaručit jejich důvěrnost. Pro dosažení těchto cílů souhlasíte s tím, aby společnost MANGO získala údaje pro účely odpovídající autentizace řízení přístupu.

Navíc se každá transakce uskutečněná prostřednictvím WEBu/APP provádí prostřednictvím zabezpečených platebních systémů. Důvěrné údaje o platbách jsou přenášeny přímo a šifrovanou formou (SSL) příslušnému subjektu.

Společnost MANGO prohlašuje, že přijala veškerá potřebná technická a organizační opatření, aby zajistila bezpečnost a integritu osobních údajů, které zpracovává, a také zabránila jejich ztrátě, změně a/nebo možnosti přístupu neoprávněných třetích stran k nim.

CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ OPRAVŇUJE?

Společnost MANGO Vaše osobní údaje zpracovává na základě následujících právních předpokladů:

Plnění smlouvy

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je uzavření kupní smlouvy. V tomto smyslu jste povinen/povinna poskytnout údaje potřebné k jejímu uzavření. V opačném případě nebude možné nákup uskutečnit.

Ve vztahu k následujícím účelům je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů smluvní plnění:

- Správa online nákupu (včetně online nákupu asistovaného v kamenném obchodě).

- Správa a vystavení dokladů potvrzujících prodej: prodejní faktura a/nebo digitální účtenka.

- Správa a vystavení dokladu „Tax Free“ v souvislosti s nákupem.

 

Dodržování zákonných povinností

Ve vztahu k následujícím účelům je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů plnění zákonné povinnosti:

- Správa a vystavení prodejní faktury.

- Reakce na uplatnění Vašich práv na ochranu soukromí, jakož i vyřizování dotazů, žádostí a případných reklamací, které vznesete prostřednictvím kanálu Zákaznického servisu.

 

Souhlas

Ve vztahu k následujícím účelům je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas, pokud jste ho poskytl/a: 

- Správa Vaší registrace na WEBu / v APP. 

- Správa a zasílání informací o exkluzivních promo akcích a nejnovějších zprávách. 

- Utvoření komerčního profilu na základě Vašeho prohlížení WEBu / APP. 

- Správa služby upozorňující na dostupnost zboží na WEBu / v APP. 

- Správa a odesílání sdělení týkajících se oděvů a doplňků čekajících na vyřízení ve Vašem nákupním košíku.

- Správa služby přístupu k WiFi v prodejnách společnosti MANGO. 

- Uchování údajů Vašich platebních karet pro budoucí nákupy.

- Správa dárkové karty Mango.

Odvolání souhlasu se zpracováním z Vaší strany neovlivní plnění kupní smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností MANGO.

 

Oprávněný zájem

Ve vztahu k následujícím účelům je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů oprávněný zájem: 

- Prevence, odhalování a kontrola zneužívání a podvodů při používání našich služeb. 

- Zasílání průzkumů spokojenosti se zakoupenými produkty nebo s využitými službami, s cílem vyžádat si Váš názor a moci poskytnout zlepšení.

Náš oprávněný zájem spočívá v možnosti zajišťovat i nadále bezpečnost našeho WEBu / naší APP, jakož i pomáhat společnosti MANGO vnímat potřeby, očekávání a úroveň Vaší spokojenosti se značkou, abychom mohli naše služby kontinuálně zlepšovat. Všechna tato opatření se provádí s cílem zvýšit úroveň Vaší spokojenosti a zajistit jedinečnou zkušenost při prohlížení obsahu a při nákupu.

JAKÝM SUBJEKTŮM MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout těmto subjektům:

- Firmám skupiny MANGO. 

- Veřejné správě a veřejným organizacím, pokud to vyžaduje daňová, pracovní, sociální a zdravotní nebo jakákoli jiná aplikovatelná legislativa. 

- Společnosti odpovědné za zpracování údajů (poskytovatelé detekce a prevence podvodů, technologické a analytické služby, služby zákaznického servisu, reklamní a marketingové služby atd.) a obecně poskytovatelé třetích stran, kteří jsou nezbytní pro poskytování služeb nabízených společností MANGO (poskytovatelé kurýrních a přepravních služeb atd.).

V rámci výše uvedených poskytnutí také může dojít k mezinárodnímu předávání osobních údajů, pro něž společnost MANGO použije standardní doložky přijaté Evropskou komisí jako záruku předávání do zemí, ve kterých neexistuje rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Evropské komise. V každém případě musí třetí strany, s nimiž budou určité údaje osobního charakteru sdíleny, předem akreditovat přijatá technická a organizační opatření odpovídající jejich správné ochraně.

Společnost MANGO v žádném případě Vaše údaje třetím stranám neprodává.

JAK CHRÁNÍ SPOLEČNOST MANGO OSOBNÍ ÚDAJE?

WEB/APP využívá bezpečnostní technologie zabezpečení informací, jakou jsou brány firewalls, postupy kontroly přístupu a kryptografické mechanismy, a to s cílem zabránit neoprávněnému přístupu k údajům a zaručit jejich důvěrnost. K dosažení těchto cílů uživatel souhlasí s tím, aby společnost MANGO získala údaje pro účely odpovídající autentizaci ovládacích prvků přístupu.

Navíc každá transakce uskutečněná prostřednictvím WEBu/APP se prování prostřednictvím zabezpečených platebních systémů. Důvěrné údaje o platbách jsou přenášeny přímo a zašifrovaně (SSL) do příslušného subjektu.
Společnost MANGO prohlašuje, že přijala veškerá nebytná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti a integrity osobních údajů, které zpracovává, a také k zabránění ztrátě, změnám a/nebo přístupu neoprávněným třetím stranám.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ VE VZTAHU K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Na ochranu soukromí máte níže uvedená práva, která můžete uplatnit na e-mailové adrese personaldata@mango.com. V zájmu zpracování vaší žádosti o uplatnění práv Vás můžeme požádat o prokázání Vaší totožnosti.

Právo na přístup Máte právo získat potvrzení o tom, zda ve společnosti MANGO zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají, či nikoliv, jakož také právo na přístup ke svým osobním údajům, jimiž společnost MANGO disponuje.
Právo na opravu Máte právo společnost MANGO požádat, aby osobní údaje opravila, pokud jsou nepřesné, nebo je doplnila, jsou-li neúplné. Pokud jste zaregistrován/a na našem WEBu / v naší APP, může být jednodušší, když je opravíte provedením příslušných změn přímo ve Vašem profilu.
Právo na výmaz / právo být zapomenut O vymazání Vašich osobních údajů nás můžete nás požádat, mimo jiné důvody, tehdy, pokud údaje již nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny.
Právo na omezení zpracování Máte právo požádat o omezení zpracování údajů, v takovém případě je budeme uchovávat pouze za účelem vyřízení reklamací nebo jejich obhajoby.
Právo na přenositelnost Máte právo obdržet své osobních údajů ve strukturované podobě, v běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému odpovědnému subjektu, pokud se zpracování zakládá na souhlasu nebo smlouvě a provádí se automatizovaně.
Právo vznést námitku Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě veřejného nebo oprávněného zájmu společnosti MANGO, včetně vytváření profilů. V takovém případě společnost MANGO přestane údaje zpracovávat, s výjimkou přesvědčivých oprávněných důvodů nebo vyřizování případných reklamací či jejich obhajoby. Máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu.
Automatizovaná individuální rozhodnutí Pokud by to bylo relevantní, máte právo na to, abyste nebyl/a předmětem rozhodnutí, které se zakládá výhradně na automatizovaném zpracování, včetně vytváření profilů, a které na Vás má právní účinky nebo Vás podobným způsobem významně ovlivní. Takové právo však nebude možné uplatnit v případě, že je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo uplatnění smlouvy mezi Vámi a společností MANGO, že je povoleno právem uplatnitelným na společnost MANGO za předpokladu, že stanoví odpovídající opatření na ochranu Vašich práv, svobod a oprávněných zájmů, nebo pokud se zakládá na Vašem výslovném souhlasu.
Právo podat stížnost Máte právo podat stížnost u španělské agentury na ochranu osobních údajů (Agencia Española de Protección de Datos) nebo u příslušného Místního kontrolního úřadu.

 

ZMĚNY V OBLASTI OCHRANY SOUKROMÍ A COOKIES

V případě, že přistoupíme k úpravě obsahu Zásad ochrany osobních údajů a cookies, upozorníme vás prostřednictvím WEBu / APP nebo Vaší e-mailové adresy, když by změny významně ovlivnily Vaše soukromí, abyste je mohl/a analyzovat a případně uplatnit svá práva jako zúčastněná strana.