Imprimir

Política de privacitat i cookies

Informació dades personals

Última revisió: 12/03/2020

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El responsable del tractament de les dades és PUNTO FA, S.L. (“MANGO”), amb NIF número B-59088948 Les dades de contacte de MANGO són les següents:

- Adreça postal: Atenció al Client, carrer dels Mercaders (Polígon Industrial Riera Caldes), 9-11, 08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona).

- Telèfon: 34 93 860 24 24

- Adreça electrònica: personaldata@mango.com

S’informa a l’interessat que MANGO ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades davant del qual pot posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L’interessat pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de les dades de contacte següents: dpo@mango.com, adreça postal: Oficina DPO, carrer dels Mercaders (Polígon Industrial Riera Caldes), 9-11, 08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona).

QUIN TIPUS D’INFORMACIÓ PERSONAL RECOPILA MANGO?

MANGO pot recopilar la següent informació personal dels usuaris de la pàgina web de MANGO i/o l’aplicació mòbil de MANGO (“WEB/APP”) a través dels formularis corresponents: nom, adreça de correu electrònic, adreça postal, número de telèfon, data de naixement, sexe i targeta de crèdit (PAN+CVV2) en compliment dels estàndards PCI DSS o número de compte (facilitat pel client en cas de devolució) quan l’usuari visita la WEB/APP, es registra, fa una comanda en línia, es posa en contacte amb MANGO o participa en promocions o enquestes de MANGO.

A més, MANGO recopila tota la informació relativa a la seva navegació per la WEB/APP i la seva interacció amb la marca.
Totes les dades personals que recopila MANGO procedeixen de l’interessat, a excepció de les dades de contacte que ens poden ser facilitades per amics o familiars:

- Per a l’enviament d’un xec regal o un altre obsequi.

- Per compartir els preferits desats a la WEB/APP.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES PERSONALS?

Les dades personals de l’interessat són tractades amb les finalitats següents segons que correspongui:

- Gestionar i desenvolupar el registre a la WEB/APP. El registre suposa l’elaboració de perfils de la navegació de l’usuari per la WEB/APP. Aquest perfil consisteix en l’ús de les dades personals del client i de la informació de la seva navegació com ara els productes vistos o afegits a la bossa, les seccions de la WEB/APP visitades, la ubicació per avaluar les seves preferències i/o interessos personals amb l’objectiu d’oferir-li els continguts de la WEB/APP, les ofertes, els serveis i els productes adequats al seu perfil.

- Gestionar i desenvolupar la compra en línia. Utilitzem la informació personal del client per processar i lliurar-li la seva comanda, informar-lo per correu electrònic i/o SMS de la situació de la seva comanda.

- Gestionar i enviar informació sobre promocions exclusives, últimes novetats i informació personalitzada adaptada al perfil, interessos i necessitats de l’interessat com a client a través de correu electrònic, SMS, adreça postal o qualsevol altre canal de comunicació i/o plataforma digital. L’enviament d’aquesta informació suposa l’elaboració de perfils dels usuaris, que consisteix a utilitzar les dades personals, l’històric de les seves compres si n’hi ha, així com la informació de navegació per la WEB/APP per avaluar certs aspectes relacionats amb les seves preferències personals amb l’objectiu d’oferir-li les comunicacions comercials adequades al seu perfil. Si és el cas, determinada informació personal del client podrà ser utilitzada per personalitzar comunicacions en mitjans digitals.

- En les comunicacions, es personalitzarà al client el contingut, els productes o serveis en funció dels seus interessos. Per gestionar les comunicacions consulti la secció ‘Subscripcions’ a El meu compte.

- Respondre a l’exercici dels drets ARCO+, així com a consultes i reclamacions.

- Gestionar el servei d’alertes per quan una determinada peça de roba estigui disponible a la WEB/APP.

- Gestió i emissió de documents acreditatius de venda: tiquet digital, factura de venda o Tax Free.

- Gestionar el servei de wifi a les botigues de MANGO.

DURANT QUANT TEMPS CONSERVEM LES DADES?

MANGO guardarà les dades personals només durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, fer millores, activar els seus serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que pot conservar les dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que l’interessat hagi deixat de fer servir els serveis de MANGO o que hagi deixat d’utilitzar la WEB/APP. Després d’aquest període, les dades personals seran bloquejades de tots els sistemes de MANGO.

QUÈ ENS LEGITIMA PER TRACTAR LES DADES?

MANGO té les següents bases legítimes per poder tractar les dades personals:

Execució del contracte
La base legal del tractament de les dades personals de l’interessat que es recullen és l’execució del contracte de compravenda. En aquest sentit, l’interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a la seva execució. En cas de no facilitar-nos aquestes dades no serà possible la realització de la compravenda.

Obligacions legals
La gestió i emissió de la factura de venda es basa en l’obligació legal de MANGO en la seva relació amb els clients.

Consentiment
En relació amb les finalitats següents la base legal del tractament de les dades personals de l’interessat és el consentiment d’aquest, en cas que s’hagi prestat:

- Gestió del registre a la WEB/APP.

- Gestió de l’enviament d’informació sobre promocions exclusives, últimes novetats i informació personalitzada adaptada al perfil de l’interessat.

- Resposta a l’exercici de drets ARCO+, consultes i reclamacions per part de l’interessat.

- Gestió del servei d’alertes de disponibilitat de peces a la WEB/APP.

- Gestió i emissió dels següents documents acreditatius de venda: tiquet digital i Tax Free.

- Gestió del servei de wifi a les botigues de MANGO.

La retirada del consentiment d’aquests tractaments per part de l’interessat no condicionarà l’execució del contracte de compravenda formalitzat entre aquest i MANGO.

Interès legítim
En relació amb les següents finalitats la base legal del tractament de les dades personals de l’interessat és l’interès legítim de MANGO:

- L’elaboració de perfils mitjançant la navegació per la WEB/APP per part d’un usuari que hi estigui registrat, així com de tots aquells usuaris que ens hagin facilitat les seves dades per a qualsevol altra finalitat.

- L’elaboració de perfils per a l’enviament d’informació sobre promocions exclusives, últimes novetats i informació personalitzada adaptada al perfil de l’interessat.

- L’enviament d’enquestes de satisfacció sobre els productes adquirits o serveis utilitzats pels clients de MANGO per sol·licitar la seva opinió i poder millorar-los.

El nostre interès legítim consisteix a poder garantir que la nostra WEB/APP continuï sent segura, i també a ajudar MANGO a entendre les necessitats, expectatives i el nivell de satisfacció dels usuaris i, per tant, millorar els serveis, productes i marques. Totes aquestes accions es duen a terme amb la finalitat de millorar el nivell de satisfacció del client i assegurar una experiència única de navegació i compra.

A QUINS DESTINATARIS PODEM COMUNICAR LES DADES?

Les dades personals de l’interessat poden ser cedides/comunicades als destinataris següents:

- Empreses del Grup MANGO.

- Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral, de Seguretat Social o qualsevol altra aplicable.

- Empreses encarregades del tractament de dades, com ara franquiciats i proveïdors que presten serveis a MANGO (empreses de missatgeria, empreses d’enviament de comunicacions, agències, empreses d’elaboració de perfils, etc.).

També poden produir-se transferències internacionals de dades pel que fa a les cessions/comunicacions anteriors per a les quals MANGO utilitzarà les Clàusules Contractuals Tipus adaptades per la Comissió Europea i l’Escut de Privacitat UE-EUA com a garantia d’aquelles transferències fetes a països que no disposen d’una decisió d’adequació de la Comissió Europea. En qualsevol cas, els tercers amb els quals es comparteixen determinades dades de caràcter personal hauran acreditat amb caràcter previ l’adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per a la correcta protecció d’aquestes.

MANGO no ven en cap cas dades de clients a tercers.

COM PROTEGEIX MANGO LES DADES PERSONALS?

La WEB/APP utilitza tècniques de seguretat de la informació com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades i garantir-ne la confidencialitat. Per aconseguir aquests fins, l’usuari accepta que MANGO obtingui dades a l’efecte de l’autenticació corresponent dels controls d’accés.

Addicionalment, qualsevol transacció feta a través de la WEB/APP s’efectua a través de sistemes de pagament segurs. Les dades confidencials de pagament són transmeses directament i de forma encriptada (SSL) a l’entitat corresponent.
MANGO manifesta que ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS EN RELACIÓ AMB LES DADES PERSONALS?

Li corresponen els següents drets que poden ser exercits a través de l’adreça de correu electrònic personaldata@mango.com:

Dret d’accés Té dret a obtenir confirmació sobre si a MANGO estem tractant dades personals que el concerneixen, o no, així com a accedir a les seves dades personals que tingui MANGO.
Dret de rectificació Té dret a sol·licitar que MANGO rectifiqui les dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incompletes. Si està registrat a la nostra WEB/APP, pot resultar més senzill que les corregeixi vostè directament mitjançant la modificació del perfil.
Dret de supressió/dret a l’oblit Pot sol·licitar-nos que les dades personals siguin suprimides quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
Dret de limitació Té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Dret de portabilitat Té dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s’efectuï per mitjans automatitzats.
Dret d’oposició Pot oposar-se al fet que les dades personals siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim perseguits per MANGO, inclosa l’elaboració de perfils. En aquest cas, MANGO deixarà de tractar les dades, a excepció de motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
Decisions individuals automatitzades Té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que tingui efectes jurídics sobre la seva persona o l’afecti significativament de manera similar. No obstant això, no és possible exercir aquest dret en cas que la decisió sigui necessària per a la formalització o execució d’un contracte entre vostè i MANGO; estigui autoritzada pel dret aplicable a MANGO sempre que estableixi mesures adequades per salvaguardar els seus drets, llibertat i interessos legítims; o es basi en el seu consentiment explícit.
Dret a presentar una reclamació Té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per tramitar la sol·licitud, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat.