POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Ostatnia aktualizacja: 28/06/2021

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest spółka PUNTO FA, S.L. („MANGO”) o numerze identyfikacji podatkowej B-59088948. Dane kontaktowe MANGO są następujące:

- Adres pocztowy: Atención al Cliente, carrer dels Mercaders 9-11 (Polígono Industrial Riera Caldes), 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona), Hiszpania 

- numer telefonu: 00800 121 5238

- adres e-mail: personaldata@mango.com

Informujemy, że firma MANGO wyznaczyła inspektora ochrony danych, do którego możesz kierować wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych.  Z inspektorem danych osobowych możesz się skontaktować w następujący sposób: dpo@mango.com; adres pocztowy: Oficina DPO, carrer dels Mercaders 9-11 (Polígono Industrial Riera Caldes), 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona), Hiszpania.

JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE ZBIERA MANGO?

MANGO może zbierać następujące dane osobowe poprzez odpowiednie formularze na stronie internetowej MANGO i/lub w aplikacji mobilnej MANGO („STRONA/APLIKACJA”): imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, data urodzenia, płeć i dane karty kredytowej (PAN+CVV2) zgodnie ze normami PCI DSS lub numer konta (podany w przypadku dokonywania zwrotu towaru), podczas gdy przeglądasz STRONĘ/APLIKACJĘ, rejestrujesz się, składasz zamówienie online, kontaktujesz się z MANGO lub uczestniczysz w promocjach lub ankietach MANGO.

Ponadto MANGO zbiera wszystkie informacje dotyczące twojego sposobu korzystania ze STRONY/APLIKACJI oraz sposobu interakcji z marką.

Wszystkie dane osobowe zebrane przez MANGO pochodzą od samego zainteresowanego, za wyjątkiem danych kontaktowych, które mogą nam podać jego znajomi lub członkowie rodziny w celu wysłania karty podarunkowej lub innego prezentu.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będę przetwarzane do następujących celów wedle zastosowania:

- zarządzanie procesem twojej rejestracji na STRONIE / w APLIKACJI;

- zarządzenie procesem sprzedaży online. Wykorzystujemy twoje dane osobowe w celu przetworzenia i doręczenia zamówienia oraz informowania cię o statusie zamówienia przez pocztę elektroniczną, SMS i/lub inne kanały dostępne w danym czasie. Oprócz tego, w przypadku wyrażenia przez ciebie zgody, przechowujemy dane twojej karty kredytowej na potrzeby następnych zakupów; 

- tworzenie profilu handlowego na postawie twojego sposobu korzystania ze STRONY/APLIKACJI. Takie profilowanie wykorzystuje twoje dane osobowe i informacje dotyczące twojego sposobu korzystania ze STRONY/APLIKACJI, np. oglądane produkty, artykuły dodane do koszyka, odwiedzane sekcje, kraj, z którego uzyskujesz dostęp itp., aby ocenić twoje osobiste preferencje i/lub zainteresowania w celu oferowania treści na STRONIE / w APLIKACJI, ofert, usług i produktów dopasowanych do twojego profilu; 

- zarządzanie usługą wysyłania informacji dotyczących wyłącznych promocji i nowości dopasowanych do twojego profilu za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów, korespondencji pocztowej lub innego kanału komunikacji i/lub platformy cyfrowej. Obejmuje to akcje promocyjne, takie jak na przykład zarządzanie konkursami i losowaniami organizowanymi przez MANGO;

- zapobieganie nadużyciom i oszustwom oraz, wykrywanie i kontrolowanie nadużyć i oszustw dotyczących korzystania z naszych usług;

- zarządzanie usługą powiadomień o dostępności ubrań i akcesoriów na STRONIE / w APLIKACJI;

-  zarządzanie usługą wysyłania powiadomień dotyczących ubrań i akcesoriów znajdujących się w twoim koszyku; 

- obsługa i wystawianie dowodów sprzedaży: uproszczonych faktur elektronicznych, faktur sprzedaży lub dokumentów Tax Free;

- zarządzanie usługą Wi-Fi w sklepach MANGO; 

- zarządzanie kartą podarunkową Mango;

- udzielanie odpowiedzi na twoją prośbę o skorzystanie ze swoich praw dotyczących ochrony prywatności, a także obsługa zapytań, wniosków i ewentualnych reklamacji przekazywanych przez kanał Obsługi klienta;

- akcje i ankiety jakości mające na celu poznanie twojego stopnia zadowolenia w celu tworzenia i poprawiania naszych usług.

PRZEZ JAKI CZAS PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

MANGO będzie przechowywać twoje dane osobowe jedynie przez zasadnie potrzebny okres, mając na względzie takie potrzeby, jak udzielanie odpowiedzi na zapytania i rozwiązywanie problemów, wprowadzanie ulepszeń, aktywowanie usług i spełnianie wymogów obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że może przechowywać twoje dane osobowe przez uzasadniony okres nawet gdy zaprzestaniesz korzystania z usług MANGO lub zaprzestaniesz korzystania ze STRONY/APLIKACJI. Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną zablokowane we wszystkich systemach MANGO.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

MANGO ma następujące podstawy prawne uzasadniające przetwarzanie twoich danych osobowych:

Wykonanie umowy

Podstawą prawną dla przetwarzania twoich danych osobowych jest wykonanie umowy sprzedaży. W tym względzie jesteś zobowiązany(-a) podać dane potrzebne do wykonania umowy. W przypadku niepodania tych danych nie jest możliwe wykonanie umowy sprzedaży.

W przypadku następujących celów podstawą prawną dla przetwarzania twoich danych osobowych będzie wykonanie umowy:

- zarządzenie procesem sprzedaży online (obejmuje proces sprzedaży online z pomocą personelu w sklepie);

- obsługa i wystawianie dowodów sprzedaży: faktur sprzedaży i/lub uproszczonych faktur elektronicznych;

- obsługa i wystawianie dokumentów Tax Free w związku ze sprzedażą.

 

Wypełnienie obowiązku prawnego

W przypadku następujących celów podstawą prawną dla przetwarzania twoich danych osobowych będzie wypełnienie obowiązku prawnego:

- obsługa i wystawianie dowodów faktur sprzedaży;

- udzielanie odpowiedzi na twoją prośbę o skorzystanie ze swoich praw dotyczących ochrony prywatności, a także obsługa zapytań, wniosków i ewentualnych reklamacji przekazywanych przez kanał Obsługi klienta.

 

Zgoda zainteresowanej osoby

W przypadku następujących celów podstawą prawną dla przetwarzania twoich danych osobowych będzie udzielona przez ciebie zgoda: 

- zarządzanie procesem twojej rejestracji na STRONIE / w APLIKACJI;

- zarządzanie usługą wysyłania informacji dotyczących wyłącznych promocji i nowości;

- tworzenie profilu handlowego na postawie twojego sposobu korzystania ze STRONY/APLIKACJI; 

- zarządzanie usługą powiadomień o dostępności ubrań i akcesoriów na STRONIE / w APLIKACJI;

- zarządzanie usługą wysyłania powiadomień dotyczących ubrań i akcesoriów znajdujących się w twoim koszyku;

- zarządzanie usługą Wi-Fi w sklepach MANGO;

- przechowywanie danych kart płatniczych na potrzeby następnych zakupów;

- zarządzanie kartą podarunkową Mango.

Cofnięcie przez ciebie zgody na powyższe sposoby przetwarzania danych nie będzie miało wpływu na wykonanie umowy sprzedaży zawartej między tobą a MANGO.

 

Uzasadniony interes

W przypadku następujących celów podstawą prawną dla przetwarzania twoich danych osobowych będzie uzasadniony interes:

- zapobieganie nadużyciom i oszustwom oraz, wykrywanie i kontrolowanie nadużyć i oszustw dotyczących korzystania z naszych usług;

- wysyłanie ankiet dotyczących zadowolenia z zakupionych produktów lub używanych usług w celu poproszenia cię o opinię i ulepszenia tychże produktów i usług.

Naszym uzasadnionym interesem jest możliwość gwarantowania, że nasza STRONA/APLIKACJA jest bezpieczna, a także pomaganie MANGO w zrozumieniu twoich potrzeb, oczekiwań i poziomu zadowolenia, aby w ten sposób ulepszać usługi. Wszystkie te działania są realizowane w celu podniesienia twojego poziomu zadowolenia i zapewnienia unikalnych doświadczeń podczas nawigowania i zakupów.

JAKIM ODBIORCOM MOŻEMY UJAWNIAĆ DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom: 

- firmom należącym do Grupy MANGO; 

- administracji publicznej i instytucjom publicznym, gdy wymagają tego przepisy prawa podatkowego, pracy, ubezpieczeń społecznych lub inne przepisy mające zastosowanie; 

- firmom zajmującym się przetwarzaniem danych (dostawcom usług wykrywania oszustw i zapobiegania im, usług technologicznych i analitycznych, usług związanych z obsługą klienta, usług reklamowych i marketingowych itp.) oraz ogólnie podmiotom zewnętrznym, których udział jest wymagany do świadczenia usług oferowanych przez MANGO (dostawcom usług kurierskich i transportowych itp.).

W związku z wcześniej wskazanym ujawnianiem danych możliwe jest również przekazywanie tychże danych do państw trzecich, w którym to celu MANGO będzie używać standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską jako gwarancji dla przepływu danych do krajów nieobjętych decyzjami Komisji Europejskiej stwierdzającymi odpowiedni poziom ochrony danych. W każdym przypadku podmioty trzecie, którym udostępniane są określone dane osobowe, będą musiały wcześniej udowodnić wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia właściwej ochrony tychże danych. 

MANGO w żadnym przypadku nie sprzedaje danych osobowych podmiotom trzecim.

W JAKI SPOSÓB MANGO CHRONI DANE OSOBOWE?

STRONA/APLIKACJA wykorzystuje takie metody ochrony informacji jak zapory sieciowe, procedury kontroli dostępu i mechanizmy kryptograficzne w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do danych i zagwarantowania poufności danych. Aby to umożliwić, wyrażasz zgodę na uzyskanie danych przez MANGO do celów uwierzytelnienia w ramach kontroli dostępu.

Ponadto wszelkie transakcje dokonywane za pośrednictwem STRONY/APLIKACJI są realizowane przy użyciu bezpiecznych systemów płatności. Poufne dane płatnicze są przesyłane bezpośrednio i w zaszyfrowanej postaci (SSL) do odpowiedniej organizacji.

Firma MANGO deklaruje, że wdrożyła wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

JAKIE PRAWA OCHRONY PRYWATNOŚCI PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

Przysługują ci następujące prawa wymienione poniżej, z których możesz skorzystać, wysyłając wiadomość na adres e-mail personaldata@mango.com. Aby obsłużyć twoje zgłoszenie, możemy zażądać przedstawienia dowodu tożsamości.

 

Prawo dostępu Masz prawo do uzyskania informacji, czy MANGO przetwarza twoje dane osobowe oraz do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, którymi dysponuje MANGO.
Prawo do sprostowania Masz prawo zażądać od MANGO sprostowania twoich danych osobowych, gdy są one niedokładne, lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne. Jeśli jesteś zarejestrowany(-a) na naszej STRONIE / w APLIKACJI, możesz łatwo i bezpośrednio dokonać korekty swoich danych poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w swoim profilu.
Prawo do usunięcia / „bycia zapomnianym” Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, kiedy, między innymi, nie są one już potrzebne do celów, do których zostały zebrane.
Prawo do ograniczenia przetwarzania Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, w takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia i obrony roszczeń.
Prawo do przenoszalności Masz prawo otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazać je innemu podmiotowi, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie lub umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Prawo do sprzeciwu Możesz sprzeciwić się wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o interes publiczny lub uzasadniony interes, którymi kieruje się MANGO, w tym wobec profilowania. W takim przypadku MANGO zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. Tym samym masz prawo do sprzeciwienia się wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.
Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom Jeśli ma to zastosowanie, masz prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na ciebie wpływa. Niemniej nie będzie możliwe wykonanie tego prawa w przypadku, gdy decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między tobą a MANGO; jest dozwolona prawem, któremu podlega MANGO i które przewiduje właściwe środki ochrony twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów; lub opiera się na twojej wyraźnej zgodzie.
Prawo do wniesienia skargi Masz prawo do wniesienia skargi do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (Agencia Española de Protección de Datos) lub do właściwego lokalnego organu nadzorczego.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

W przypadku wprowadzenia przez nas zmian w treści Polityki prywatności i plików cookie powiadomimy cię o tym za pośrednictwem STRONY/APLIKACJI lub na twój adres e-mail, gdy wprowadzone zmiany w istotny sposób będą wpływać na ochronę twojej prywatności, tak aby umożliwić ci ich przeanalizowanie i w odpowiednim przypadku skorzystanie ze swoich praw jako osoby zainteresowanej.