Dear planet,
we are
Committed
79 % naših odjevnih predmeta već ima održiva svojstva. Do 2022. godine bit će ih 100 %​.