Παρατεταμένη περίοδος επιστροφής χρημάτων έως τις 21 Ιανουαρίου για αγορές που πραγματοποιήθηκαν από τις 20 Νοεμβρίου