X 注意
继续
茧式开衫
商品已添加到购物篮结账

茧式开衫

开襟针织衫 --
商品编号. 43080093 - Wanda
199
茧式开衫
茧式开衫
茧式开衫
茧式开衫
茧式开衫
茧式开衫
茧式开衫
茧式开衫
茧式开衫
茧式开衫
茧式开衫
茧式开衫
茧式开衫
茧式开衫
茧式开衫
茧式开衫

颜色:

尺寸说明 尺寸说明
添加到购物篮
店内搜素添加到愿望清单
茧式开衫,长袖,斗篷袖,棱纹边缘。
材质成分: 62% 腈纶,38% 锦纶
  • 手洗,最高温度30ºC
  • 请勿漂白
  • 最高熨烫温度110 ºC
  • 请勿干洗
  • 请勿用机器甩干
请登陆后评论
茧式开衫 | MANGO
p 完成整套着装效果
p 您上一次浏览的内容